Bilar genar genom Biskopsparken – inget händer

Hur länge det ska få pågå att ett stort antal bilister dag och natt kör bland fotgängare i ett parkområde vet jag inte, men det känns både slött och genant att Linköpings kommun inte tar detta på större allvar, menar insändarskribenten.

Insändare 9 augusti 2023 05:00
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Den vackra Biskopsparken och grönområdet som sammanbinder domkyrkan, Konsert & kongress och muséet är en välbesökt och uppskattad park av stans invånare. Här passerar ett stort antal människor dagligen via gångbanorna som förgrenar sig genom parkens olika delar. 

Som boende med utsikt över parkens fontänområde framför Konsert & kongress har jag bevittnat tveksamma saker så som att enstaka bilar kör in mellan de betonglejon som är utplacerade för att markera stopp för trafik att köra in. I sommar är Östgötagatan avstängd nere vid Vasavägens korsning, likaså Vasavägen är tillfälligt avstängd på grund av ombyggnad. Sedan dess förekommer det nu dagligen att personbilar kör in från Östgötagatan via Konsistoriegatan mot parken för att sedan helt enkelt köra in med bilen i parken på gångbanorna och sedan ut på Gråbrödragatan.

Sedan 5/7 har jag lyckats notera 32 bilar samt en husbil göra detta. En del har även högre hastighet, en del bilar känns igen. Då jag dagligen går i parken med min hund har vi även blivit "omkörda" av bilar som kryssat sig fram mellan barn och hundar helt ogenerat. Undertecknad har kontaktat både polisen och Linköpings kommun och påtalat detta oacceptabla beteende. Hittills har ingen åtgärd vidtagits. 

Hur länge det ska få pågå att ett stort antal bilister dag och natt kör bland fotgängare i ett parkområde vet jag inte, men det känns både slött och genant att Linköpings kommun inte tar detta på större allvar. Om det är en olycklig "effekt"/lathet på grund av pågående vägarbeten behöver ansvariga vidta åtgärder och få detta att upphöra. Biskopsparken och omkringliggande område ska förvaltas på ett bättre sätt, trafik ska förbjudas/förhindras och parker ska inte vara en plats där trafikolyckor kan ske!

En kortsiktig lösning är att placera ut tätare hinder så som fler betonglejon eller annan form av hinder, detta borde rimligtvis kunna lösas omgående. På lång sikt behöver man se över hela området och anpassa detta utifrån denna problematik. 


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa