Varför förstör ni traditionen med musikklasser?

Jag är personligen inte så säker på att splittra kompisar som delar samma intresse kommer att lösa det rektorn ”hoppas” på, skriver en pappa.

Traditionen med musikklasserna tycker jag att vi ska värna om. Detta håller rektor och ledningen på Folkungaskolan på att förstöra, skriver en pappa.

Traditionen med musikklasserna tycker jag att vi ska värna om. Detta håller rektor och ledningen på Folkungaskolan på att förstöra, skriver en pappa.

Foto: Henrik Montgomery/TT/Corren arkiv

Insändare2023-04-07 05:00
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Svar på nyhetsartikeln "Beslut: Profilklasserna på Folkungaskolan läggs ner" (5/4):

Jag är varken läkare eller kör taxi men jag är pappa till en tjej som älskar sång och musik. En tjej som går i musikklass i dag och har sett fram emot att få göra det. Hennes kväll blev allt annat än en positiv uppladdning inför stundande påsklov.

Det var ett stort steg att våga skiljas från sina kompisar för att söka sig till Folkungaskolan. En skola där man fick ägna sig åt det man älskar tillsammans med andra barn som delar samma intresse. Vi var på en uppvisning för kommande fjärdeklassare som var intresserade av att söka till musikklass. Där fick några elever som nu går i musikklass beskriva vad som var så bra med att gå där. Då uttryckte en kille i klassen: ”Att man får sjunga utan att någon tycker att man är konstig!”. Detta tycker jag är viktigt. Att barnen som älskar sång och musik får och vågar ägna sig åt det.

Det rektor och ledning gör nu anser jag är en klassisk lösning i skolvärlden. Har vi en stökig elev så placerar vi en lugn elev bredvid så blir det generellt lugnare i klassen, att det går ut över arbetsro och den lugnare elevens arbetsmiljö är sekundärt. För forskningen säger ju att den lugnare eleven ”klarar” sig ändå. Låga ”meritvärden” måste upp och det blir på bekostnad av de högre.

Rektorn kommenterar Folkungaskolans problem med psykisk ohälsa. Psykisk ohälsa är definitivt viktigt att satsa hårt på att förhindra. Tonåren är en tuff tid och har knappast blivit lättare den senaste tiden. Men att som rektorn uttrycker:

”Om vi blandar alla elever kommer alla elever förhoppningsvis att må bättre.”

Jag är personligen inte så säker på att splittra kompisar som delar samma intresse kommer att lösa det rektorn ”hoppas” på.

Traditionen med musikklasserna tycker jag att vi ska värna om. Lärare och elever sliter hårt och är fruktansvärt duktiga. Det märks framför allt i fullsatt domkyrka vid lucia och i fullsatt konserthus vid försommarsång. Detta håller rektor och ledningen på Folkungaskolan på att förstöra och när det är förstört så blir det väldigt svårt att laga igen.

"En pappa till en besviken sångfågel"

Svar från Folkungaskolan:

Vi förstår att det här beslutet kan skapa oro för hur det ska bli. Forskning menar att en blandning av elever, flickor och pojkar, från olika bakgrunder och med olika intressen ger bästa resultatet. Både för hälsa och lärande.

På Folkungaskolan har vi i dag en utmaning i att genomföra uppdraget i grundskolans läroplan kapitel 1 och 2. Där står det bland annat att läraren ska planera och genomföra undervisning så att elever möts och arbetar tillsammans, oberoende av könstillhörighet.

I flera av våra klasser finns inga eller bara några enstaka pojkar. Samtidigt ser vi att det finns psykisk ohälsa i flera större tjejgrupper. Det är något vi behöver stoppa, vilket vi är säkra på blir lättare utifrån det nya arbetssättet.

Forskning visar att samtidigt som pojkars studieresultat gynnas av att gå i en klass med flickor påverkas inte flickornas resultat. Däremot trivs flickor bättre och tycker att skolan är roligare om de går i mer blandade klasser.

Vi vill poängtera att beslutet samtidigt inte berör den tiden som eleverna sjunger körsång. Det kommer våra elever fortsätta att göra. 

Inom högstadiet har vi under flera års tid samtalat kring denna typ av förändring av organisationen. I tisdags eftermiddag informerade vi våra medarbetare om beslutet. Det är inte ett beslut som alla medarbetare håller med om, men en mycket stor majoritet tycker att detta är ett bra och viktigt beslut. Detsamma gäller de mejl som nu kommer till oss i skolledningen från vårdnadshavare. Vissa är mycket kritiska till beslutet. Andra välkomnar det och undrar varför vi inte fattar samma beslut även i blivande åk 8 och 9. 

I det skolval som genomförts inför åk 7 har elever valt skola och i vissa fall profil. Vi tror att de elever som valt en profil på Folkungaskolan gjort det för att de vill utöva något de tycker är extra roligt. Det kommer man som elev på Folkungaskolan att få göra även fortsättningsvis.

Anna Dahlström, rektor för grundskolan årskurserna 8 och 9

Christian Lindholm, tillförordnad rektor för grundskolan årskurs 7