Vårdens uppgift att rädda liv

Insändare 24 augusti 2022 05:00
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Svar på "Vi har gjort abort – fyra östgötska kvinnor berättar om sina erfarenheter" (1/8):

I Corren kunde man läsa några artiklar som handlar om aborträtten. Några kvinnor som låtit utföra abort uttalar sig. Bakgrunden till artiklarna är den förändring av aborträtten i USA som högsta domstolen där nyligen beslutat om.

Ett par av kvinnorna tar upp frågorna om aborträtten vid våldtäkter, incest eller när kvinnans eller fostrets liv eller bådadera är i fara. När ett liv är i fara antingen kvinnans eller fostrets är det naturligtvis sjukvårdens uppgift att utföra en abort för att rädda ett liv. Det är ju vårdens uppgift att ta det säkra före det osäkra och rädda liv. Det är ju en möjlighet som de medicinska framstegen gett oss och som inte fanns förr. Vid våldtäkt och incest är ställningstagandet svårare eftersom aktuellt foster är ett påbörjat människoliv. Jag anser dock att dessa frågor bör komma i andra handen i frågan om aborträtt eftersom de utgör en så liten del av det totala antalet aborter som utförs. Därmed inte sagt att de inte är viktiga.

Min åsikt är att aborträtten leder till att kvinnan belastas hårdast i en abortsituation. I ett par av fallen berättar kvinnorna hur de lurats av män som efter konstaterad graviditet vägrat att ta sitt ansvar som fäder. Ytterst skamligt. Vid åtminstone ett av fallen var mannen starkt pådrivande att abort utfördes. Myten om att kvinnan bestämmer över sin kropp är ju då bevisad som myt. Att kvinnan äger rätt att bestämma över sin kropp framhålls ju ofta i debatten. Det borde ju vara så att kvinnan alltid bestämmer över sin egen kropp. Hon bestämmer däremot inte över det ofödda människolivets kropp, som inte är hennes kropp. Det framhålls även att mängden illegala aborter skulle vara skäl till en generösare aborträtt, vilket i så fall är mycket beklagligt att illegal verksamhet får forma vår abortlagstiftning.

I de nämnda artiklarna om aborträtten saknas en artikel som talar om det ofödda människolivets rätt till liv.

Det är odemokratiskt att avbryta en del av de påbörjade människoliven, och låta andra leva.


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa