Våra unga behöver mer än fritidsgård

Våra politiker borde leva mer i verkligheten och förstå att det krävs mer än att öppna en fritidsgård, menar insändarskribenten.

Våra politiker borde leva mer i verkligheten och förstå att det krävs mer än att öppna en fritidsgård, menar insändarskribenten.

Foto: Frank May

Insändare2023-04-25 05:00
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Svar på nyhetsartikeln "Kommunen vill starta en ny fritidsgård – i city: Vi ser behovet" (20/4):

Nu ser man ett behov av att ha en fritidsgård i centrum i Linköping. Våra ansvariga är så kloka, undrar vad man grundar det på? Eller hur kom man fram till detta beslut? 

Våra ungdomar behöver vuxna, de behöver stöttning och en plats att vara på. Vårt samhälle har förlorat då många av våra ungdomar har förlorat sig själva. 

Våra politiker borde leva mer i verkligheten och förstå att det krävs mer än att öppna en fritidsgård. Men bättre att börja någonstans och hoppas på att detta blir av.