Var och en kan arbeta på lämplig nivå

Insändare 24 augusti 2023 05:00
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Svar på ledaren "Skolan ska vara inkluderande men är det inte" (18/8):

Adam Yngve skriver i Corren: "Det kompensatoriska uppdraget som åligger skolan blir svårare att leva upp till om undervisningen inte differentieras med mer specialundervisning." 

Jag känner inte till Yngves kompetens i allmänhet, men jag ser att han inte vet vad differentiering innebär. Differentiering innebär organisering och materialurval, inom klassrumsundervisningen, som gör att var och en av eleverna kan arbeta på sin lämpliga kunskapsnivå. Speciallärare ger särskilt stöd till de elever som trots god, explicit, forskningsbaserad klassrumsundervisning och differentiering + stöttning inte klarar "kriterier för bedömning av godtagbara kunskaper" (Lgr 22). 


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa