Var finns ansvaret för försörjning?

Insändare 5 juni 2023 05:00
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Svar på nyhetsartikeln "Här ställs jordbruksmark mot industrimark" (27/5):

Mjölby kommun fortsätter att planera för exploatering av jordbruksmark. Blundar Mjölby kommun liksom många andra kommuner för det faktum att Sverige har en självförsörjningsgrad på 50 procent, att jämföra med Finlands 80 procent? Har de senaste årens händelser i omvärlden med pandemi och krig i Ukraina inklusive ökande livsmedelspriser inte påverkat kommunens planer för industriområden? Är det "någon annan" som tar ansvar för att vi får mat på bordet? Jag välkomnar en debatt mellan de politiska partierna i Mjölby för att höra deras åsikter om dessa planer. Var finns det samhälleliga ansvaret för livsmedelsförsörjning?

Jag undrar också vilka de företag är som vill sätta sina varumärken på industrilokaler som försämrar Sveriges förmåga att livnära sin befolkning. Det är inte sista gången Sverige och världen utsätts för en pandemi och dessvärre verkar världen inte heller ha sett det sista kriget.


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa