Vad kostar detta vansinniga projekt?

Att försvara nyplanteringen i Vidingsjö med att det kompenserar för att grönytor i innerstaden blir av med sina träd är häpnadsväckande, menar insändarskribenten.

Insändare 19 maj 2022 05:00
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Svar på "Vad händer längs vårt vattenstråk i Vidingsjö?" (14/5):

”Grannar runt vattenstråket i Vidingsjö” ifrågasätter, med all rätt, nyplanteringen av träd vid bäcken och andra platser i anslutning till den. Jag delar helt deras ifrågasättande om säkerhet med mera. Svaret från kommunen leder till funderingar huruvida det politiska honnörsordet ”medborgarinflytande” har förbisetts i planeringen av detta projekt! Ingen som helst information har lämnats till boende utmed bäcken än mindre har möjlighet att i förväg lämna synpunkter erbjudits. Att hänvisa till kommunens hemsida för information är definitivt inte tillräckligt!

Det hedrar kommunen att man värnar om miljön, smådjur, insekter och uttrar, men måste det ske på ett sätt som förfular närmiljön för boende och väcker funderingar från de som passerar utmed Ålerydsvägen och Vistvägen? Driver med spån som definitivt ser fruktansvärt ut och till vilken nytta?

Att försvara detta projekt med att det kompenserar för att grönytor i innerstaden blir av med sina träd är häpnadsväckande! Det är ett dåligt försvar för att kommunen i sin förtätningshysteri tar i anspråk grönytor i tätorten.

Avslutningsvis skulle det vara intressant att få veta prislappen för detta vansinniga projekt!


 
 
 
 
 
 

Ämnen du kan följa
Läs mer!

Insändare: Planteringarna är ett miljölyft för Vidingsjö

Insändare: Är åkermarken i Ekängen mindre värdefull?

Är åkermarken i Ekängen mindre värdefull?

Insändare: Vad innebär bilköerna för luften i stadsmiljön?

Vad innebär bilköerna för luften i stadsmiljön?

Beslutet: 66 träd får fällas vid US • Stora byggplaner

Beslutet: 66 träd får fällas vid US • Stora byggplaner