Vad händer längs vattenstråket i Vidingsjö?

Risken är att mängden träd och buskage skapar en mörk och otrygg plats när det i stället skulle kunna vara en av kommunens finaste cykelvägar, menar insändarskribenterna.

Insändare 14 maj 2022 07:00
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Vad är det som händer längst vattenstråket i Vidingsjö? I stället för att öppna upp, skapa tillgänglighet och platser för rekreation likt i Ekällan, Vallastaden och Berga så planteras nu mängder av träd och buskar längst hela stråket.

Då detta även är längs en cykelväg så finns risken att mängden av träd och buskage skapar en mörk och otrygg plats när det i stället skulle kunna vara en av kommunens finaste cykelvägar längst med vatten. När förankrades denna förändring med boende i området? Eller är detta i likhet med när man plötsligt tog bort buskage längst Ålerydsvägen; utan dialog med boenden?

Vi vill ha vattenstråket tillgängligt och välskött – det är en viktig del av vårt område.

"Grannar runt vattenstråket i Vidingsjö”

 

Svar från Linköpings kommun:

Hej och tack för dina synpunkter och frågor om vattenstråket i Vidingsjö!

Vi planterar träd och blommande buskar längs delar av Tinnerbäcken av flera olika skäl. Det gröna stråket, med träd och buskar som blommar vid olika tidpunkter och som har olika strukturer, är viktigt för många organismer. Här lever och rör sig allt från insekter, fåglar, fladdermöss och till och med uttrar. Klippta gräsytor kan upplevas som trevliga och tillgängliga för oss människor, men fungerar inte bra för djur att förflytta sig genom. Vi försöker därför få till en god blandning av öppna ytor med sikt ner mot vattnet och mer lummiga ytor som ger förutsättningar för större biologisk mångfald. Träd och buskar som skuggar vattenytan är också viktigt för fiskar och vattenlevande småkryp eftersom det bland annat ger jämnare temperaturförhållanden. Vi planterar även träd för att kompensera för de träd vi måste ta ner i andra miljöer. I innerstaden är exempelvis flertalet almar döende och måste tas ner inom några år. Vi ska återplantera träd även i innerstaden, men miljön längs Tinnerbäcken och även Stångån är gynnsam för träd och de gör stor nytta där. Att öka antalet träd i staden är ett viktigt politiskt mål och kopplar både till att skapa goda livsmiljöer för människor men också djur.

Vi bedömer också trygghetsfrågor i alla projekt vi genomför. I detta fall har vi bedömt att stråket inte blir mer otryggt för att vi planterar träd och buskar längs en delsträcka. Vi har förbättrat belysningen längs gång- och cykelbanan av just denna anledning och vi ska med början i höst förbättra miljön längs Tinnerbäcksravinen så att den blir mer trygg och ännu finare.

Vi informerar närboende om större åtgärder och information om pågående större byggprojekt finns även på kommunens hemsida. Att plantera träd och buskar ingår i vår löpande verksamhet och det är inget vi särskilt informerar om. Varje år planterar vi flera hundra träd som ersättning för sjuka eller döda träd, eller som nyplanteringar i samband med upprustning av miljöer eller nybyggnation.

Elisabeth Lundqvist, enhetschef Park och natur, Linköpings kommun


 
 
 
 
 
 

Ämnen du kan följa
Läs mer!

Stadsdelen ska växa med 100 bostäder och ny förskola

Stadsdelen ska växa med 100 bostäder och ny förskola

Insändare: Kommunledningen kör över oss boende

Kommunledningen kör över oss boende

Hundratals bostäder på Folkungavallen riskerar att försenas • Anbuden har blivit dyrare

Hundratals bostäder på Folkungavallen riskerar att försenas • Anbuden har blivit dyrare

SD vill stoppa mosképlanerna i Lambohov • "Risk för motkrav från diktaturer"

SD vill stoppa mosképlanerna i Lambohov • "Risk för motkrav från diktaturer"

Politikerna stoppar nya bostäder på åkermark utanför Linköping: "Vill inte se en ny kommunort"

Politikerna stoppar nya bostäder på åkermark utanför Linköping: "Vill inte se en ny kommunort"
Visa fler