Upphämtningen skapar kaos utanför Kulturskolan

Jag har bevittnat allt ifrån 15 bilar parkerade på rad efter varandra utmed gatans sida, många med motorn på, olika typer av problematiskt körbeteende, fortkörning, olämpliga svängar och körande på "gångbanan", skriver en boende på Konsistoriegatan.

Insändare 3 december 2022 06:00
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Svar på "Stoppförbud utanför Kulturskolan skapar problem vid hämtning av våra barn" (29/11):

Området runt och utmed Kulturskolan och Konsert & Kongress är ett så kallat parkområde. Området med dess verksamheter har under senaste 50 åren förändrats och i dag bedrivs både skol- och nöjesverksamhet i området och människor ska på ett säkert sätt kunna vistas på platsen. 

I dag utgör ett mycket stort antal trafikanter ett problem då man utnyttjar gatudelen på ett felaktigt och problematiskt sätt. Som vi kunde läsa i tidigare insändare av en bekymrad förälder så använder många gatan som parkering, och plats där man åker in och ut för att lämna och hämta. Det skapar ett kaos där mellan 100 och 300 personer dagligen passerar under cirka 5 timmars tid. 

Jag har bevittnat är allt ifrån 15 bilar parkerade på rad efter varandra utmed gatans sida, många med motorn på, olika typer av problematiskt körbeteende, fortkörning, olämpliga svängar och körande på "gångbanan" etcetera. Vid större evenemang på Konsert & kongress ökar dessa problem. En del personer använder även området bortom utplacerade lejonstatyer som parkering, vissa backar upp i gräset i parken.

Insändarskribenten berättar att hon trots parkeringsförbud ändå ställer bilen utmed gatan för att invänta barnet. Och att det inte är något alternativ att varken barn/unga eller föräldrar kan ta sig till lämpligare plats för parkering/upphämtning. Anledning till detta skulle vara otrygga områden, även kollektivtrafiken är otrygg, enligt insändarskribenten. 


Det finns flera andra platser som är betydligt mer lämpliga för upphämtning/parkering. Vid biblioteket/Länsstyrelsen, Katedralskolan och Resecentrum finns mer plats och möjlighet för ett smidigare förfarande. Tvärtemot insändarskribenten anser jag att dessa platser är mer säkra och lämpliga än området runt Konsistoriegatan. Om man inte tycker att barn/ungdomar kan röra sig säkert mellan Kulturskolan och Linköpings station bör man kontakta kommunen om detta problem i stället för att bryta mot de regler och föreskrifter som finns angående parkering. Varför inte parkera på annan tillåten plats och som förälder då gå och möta sitt barn vid Kulturskolan?

Jag har svårt att se problemet och tänker att det finns många skolor i innerstaden där barn och unga vet hur de ska hantera stadsområdet och kollektivtrafiken.

När man ser de bilister som trots förbud och uppenbart kaos står på området vid Konsistoriegatan förvånas jag inte över det perspektiv som ges i tidigare insändare då 9 av 10 sitter djupt engagerad i sin telefon, padda eller dator, en del tar sig en liten lur, helt till synes omedvetna om det kaos man är med och skapar. 


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa