Många intressen att ta hänsyn till

Det är ofrånkomligt att en ny järnväg gör intrång i landskap och stadsmiljö, skriver Andreas Hult, projektledare.
Det är ofrånkomligt att en ny järnväg gör intrång i landskap och stadsmiljö, skriver Andreas Hult, projektledare.

Just nu utreder vi olika alternativ till spårlinje för Ostlänken genom Linköpings tätort. I höst kommer vi förorda ett alternativ, som alla har möjlighet att tycka till om, skriver Andreas Hult, projektledare Trafikverket.

Insändare 26 januari 2024 05:00
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Svar på "Ostlänkens dragning genom Linköping hotar unik natur" (20/1):

När vi planerar och bygger Ostlänken eftersträvar vi att påverka omgivningen så lite som möjligt, men det är ofrånkomligt att en ny järnväg gör intrång i landskap och stadsmiljö. 

Vi planerar Ostlänken enligt en särskild process som styrs av flera lagar, bland annat lagen om byggande av järnväg och miljöbalken. Det är många intressen vi måste ta hänsyn till i vår planering, både de enskilda som till exempel fastighetsägare och allmänna som miljöskydd, naturvård och kulturmiljö. 

Trafikverket samråder sedan flera år tillbaka regelbundet med Länsstyrelsen Östergötland och Linköpings kommun angående naturvärden och intressen som berörs av Ostlänkens planerade dragning genom Linköpings tätort. Vi ska så långt som möjligt tillgodose skyddsvärden genom att undvika intrång och göra anpassningar och åtgärder för järnvägens utformning och markanspråk. 

Trafikverket och länsstyrelsen behöver vara överens om vilka anpassningar och skyddsåtgärder som behövs, i annat fall återstår möjligheten för länsstyrelsen att inte tillstyrka järnvägsplanen. Just nu utreder vi olika alternativ till spårlinje för Ostlänken genom Linköpings tätort. I höst kommer vi förorda ett alternativ, som alla har möjlighet att tycka till om.


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa