Trafikljus är ett föråldrat system

Ett fordon som är i rörelse skapar minst utsläpp och då ska gator och korsningar byggas efter denna princip, menar insändarskribenten.

Lösningen heter rondell där trafikflödet är minst 5–8 gånger högre med väldigt lite stillastående bilar. Dessutom blir vi av med trafikbrottet "rödljuskörning" som är väldigt vanligt, menar insändarskribenten.

Lösningen heter rondell där trafikflödet är minst 5–8 gånger högre med väldigt lite stillastående bilar. Dessutom blir vi av med trafikbrottet "rödljuskörning" som är väldigt vanligt, menar insändarskribenten.

Foto: Fredrik Sandberg / TT

Insändare2023-10-30 05:00
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Svar på "Bussarnas trafikljus stoppar upp – är det rimligt?" (21/10):

I min värld av vetenskap och analys är trafikljus ett väldigt föråldrat system för trafikreglering utifrån miljötänk. Det borde inte vara svårt att förstå vad dessa stolpar med tre färger på lamporna skapar för problem med "O-nödiga utsläpp" med långa köer.

Många pratar om att vi måste minska utsläppen, CO2, men kan inte definiera hur för att de inte kan eller vågar ifrågasätta gamla idéer om hur saker fungerar eller varför de fungerar dåligt. Ett fordon som är i rörelse skapar minst utsläpp och då ska gator och korsningar byggas efter denna princip.

En gammal vanföreställning av trafikplanerare är att trafikljus minskar hastigheterna på gatorna, men i stället ökar de utsläppen. Vanliga trafikregler har inte funktionen "vänta tills lampornas färg ändras", utan flödet styrs av att bilförare kommunicerar, ja, i alla fall de som inte håller i en mobiltelefon. Tänk i stället hur och var övergångsställen ska placeras för att separera gående/cyklister från fordon utan köbildning. En gående kan knappast skapa så stora "utsläpp" att de ska ha företräde.

Lösningen heter rondell där trafikflödet är minst 5–8 gånger högre med väldigt lite stillastående bilar. Dessutom blir vi av med trafikbrottet "rödljuskörning" som är väldigt vanligt, medan många andra har svårt att få fart på bilen när det blir grönt och mindre antal bilar hinner med.

Sedan måste det ifrågasättas om en person som vill över gatan har rätt att stoppa en 40 ton lastbil eller att det bildas en lång kö av bilar som skapar utsläpp. Skrota zebra-lagen och färre människor blir påkörda för att de inte klarar av att kommunicera att de vill över gatan, utan som en självmordspilot bara går ut i gatan med mobilen i handen.

Det som borde ifrågasättas är om en "modern" bil (typ elbil) ska väga 2,5 ton med 400 hästkrafter och komma upp i 100 på 4–5 sekunder och detta nästan ljudlöst. Vad är miljönyttan med detta och trafiksäkerheten? Jag har vid många tillfällen varit nära att bli påkörd då det nästan är omöjligt att höra dessa bilar med lite blåst, ute på en landsväg eller i P-hus.

Nästa ifrågasättande är bussfickor som är mellan mötesbegränsningar, ofta vid skolor, som också skapar köer med bilar och så ska kanske bara en eller tre personer gå av bussen. Var finns miljötänket här?

Ska mänskligheten över huvud taget kunna skapa en bättre värld måste vi verkligen vända upp och ned, ut och in, på alla gamla vanföreställningar "så här har vi alltid gjort"! Vad då alltid gjort? Det är under industrialismens cirka 150 år som alla lata vanföreställningar har uppkommit!

"BA_I_HOLM"