Bussarnas trafikljus skapar köer – och irritation

Är det verkligen rimligt att bussarnas trafikljus slås på när en buss ska åka rakt fram eller svänga till höger, undrar en Linköpingsbo.

Jag skulle mer än gärna vilja ha ett svar på vem som styr över dessa trafikljus, hur de är inställda och varför, frågar sig insändarskribenten.

Jag skulle mer än gärna vilja ha ett svar på vem som styr över dessa trafikljus, hur de är inställda och varför, frågar sig insändarskribenten.

Foto: Sara Segraeus/Lars-Göran Norlin

Insändare2023-10-21 05:00
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Det här har säkert varit uppe på tapeten ett flertal gånger. Men i så fall har det inte skett några förändringar.

Min undran är: Är det verkligen rimligt att bussarnas trafikljus slås på när en buss ska åka rakt fram eller svänga till höger? Det stoppar upp trafik från alla håll, precis som om vi bilförare helt plötsligt inte kan trafikregler bara för att en buss kommer farande på vägen.

Det skapar enorm irritation och man undrar vem som kom detta: Vad ska det vara bra för? 

Jag skulle mer än gärna vilja ha ett svar på vem som styr över dessa trafikljus, hur de är inställda och varför?

Sedan en liten sak till: Ni busschaufför vet väl att även på en 60-väg har ni inget som helst företräde att kasta er ut. Det är ni som ska lämna oss företräde och inte låta bromsen i bilen få sig ett rejält tryck.

Skärpning!

"En som känner sig förväntansfull på ett svar"

Svar från Linköpings kommun:

Tack för att du engagerar dig i frågan om trafiksignalerna i Linköping. 

Det finns ett antal korsningar i Linköping med trafiksignaler som är släckta men som tänds upp när en buss närmar sig korsningen. De fungerar som så att bussen meddelar sin position via en GPS-signal och trafiksignalen ger bussen grönt ljus. När bussen passerat korsningen skickas en ny signal som släcker trafikljusen. I de fall där flera bussar kommer tätt inpå varandra kan det bli något längre väntan för andra trafikanter.

Under tiden trafiksignalerna är tända och bussprioriteten är aktiv behöver vanligtvis övriga tillfarter för motortrafik, cyklister och fotgängare ges rött för att bussen ska få prioritet. Det är en fråga om såväl bussens framkomlighet som trafiksäkerhet där det inte får råda någon osäkerhet om vad som gäller.

Syftet med bussprioriteten är att göra det enklare för bussarna att ta sig fram och på så sätt förkorta restiderna och göra kollektivtrafiken mer punktlig och pålitlig. Detta ligger i linje med kommunens mål om ett hållbart Linköping. Bakom användandet står ett politiskt beslut fattat gemensamt av Linköpings kommun och Region Östergötland.

Med det sagt så arbetar Linköpings kommun kontinuerligt tillsammans med bland annat Östgötatrafiken för att förbättra bussprioriteten för en attraktiv trafikmiljö i Linköping.

André Alfonsson, trafikplanerare, Linköpings kommun