Vårt ansvar att laga belysningen snabbt

Jag vill verkligen uppmuntra alla som rör sig i staden att rapportera in en trasig lykta eller kanske en påkörd lyktstolpe, skriver Amir Cano på Tekniska verken.

Vi jobbar ständigt på att vara snabbfotade för att samtliga utomhuslampor i Linköping ska fungera utan avbrott, skriver Tekniska verken.

Vi jobbar ständigt på att vara snabbfotade för att samtliga utomhuslampor i Linköping ska fungera utan avbrott, skriver Tekniska verken.

Foto: Rolf Hamilton

Insändare2023-10-27 05:00
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Svar på ”Varför är det så dåligt underhåll av Linköpings parker?” (23/10):

I en insändare berättar signaturen ”AA” om att hen har felanmält en trasig utomhusbelysning till Tekniska verken – men att vi ännu inte fått strålkastarna att lysa, trots att det gått flera veckor. 

Det är givetvis så att vi ska leva upp till de förväntningar som ställs på oss som ansvariga för Linköpings utomhusbelysning, speciellt i dessa tider när tryggheten är extra viktig. Men ibland missar vi; ibland blir det krångligt och svårhanterat, ibland spelar den mänskliga faktorn in. Vi beklagar när det händer, och jobbar ständigt på att vara snabbfotade för att samtliga utomhuslampor i Linköping ska fungera utan avbrott (i dagsläget omkring 47 000 stycken). 

På den specifika platsen som ”AA” refererar till har vi haft problem med en komponent i armaturen, vilket medförde en mer komplex hantering i samråd med leverantören. I vårt uppdrag med att hålla Linköping ljust och tryggt, är vi tacksamma för att ”AA” och många andra hjälper oss. Särskilt viktigt är belysningen nu när vi snart går in i vintertiden och de mörka timmarna blir allt fler. 

Jag vill verkligen uppmuntra alla som rör sig i staden, att via vår app ”Felanmälan belysning i Linköping”, rapportera in en trasig lykta eller kanske en påkörd lyktstolpe längs gator, gångbanor, cykelvägar, tunnlar och parker. Sedan är det vårt ansvar att agera och laga den viktiga belysningen snabbt.