Varför är det så dåligt underhåll av Linköpings parker?

En tanke som slagit mig flera gånger är att det är så många kockar inblandade i skötseln av det avgränsade uppdraget. Var finns den person som ansvarar för underhållet, frågar sig insändarskribenten.

Svaret som gavs om "plaskdammen" var att man utreder nästa steg. Det måste vara en lång och besvärlig utredning eftersom något resultat ännu inte presenterats, menar insändarskribenten.

Svaret som gavs om "plaskdammen" var att man utreder nästa steg. Det måste vara en lång och besvärlig utredning eftersom något resultat ännu inte presenterats, menar insändarskribenten.

Foto: Ann-Charlotte Irhede

Insändare2023-10-23 05:00
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Svar på nyhetsartikeln "Jätteprojekt i Trädgårdsföreningen för mångmiljonbelopp" (16/10):

Jag hörde att Trädgårdsföreningen ska rustas upp för ett antal miljoner. Inget fel i detta kanske, men det satsas för lite på att underhålla parkerna utanför själva stadskärnan. 

Ta exempelvis Magistratshagen där ”plaskdammen” stängslades in förra året för att man inte klarade av att leda bort regnvattnet. Svar som gavs var att man utreder nästa steg. Det måste vara en lång och besvärlig utredning eftersom något resultat ännu inte presenterats. Kanske lika komplicerat som Tinnis? Nyss var slåttergubben här med sitt folk som förtjänstfullt slog stor del av området med lie, men varför inte hela? De räfsade efter några dagar också ihop gräset. Något företag kom sedan och körde bort alla högar utom två, varför? Glömde? Likadant förra året då en hög fick ruttna över vintern. 

Varför är det ingen som lägger igen kanalerna i grusgångarna efter omfattande regn?

För en tid sedan anmälde jag till Tekniska verken att två stolpar med fyra spottar i varje var släckta. Efter tre veckor kom man ut, reste en ställning kring en och, antar jag, skulle laga. Man lyckades inte utan blev sittande och förstärkning anlände. Till slut var där tre bilar och åtta arbetare, men de fick heller inte lamporna att lysa, utan resultatet blev bara att den lampa som tidigare lyste under en ”pall” nu också var släckt. Det har nu gått ytterligare en tid utan att något har hänt.

En tanke som slagit mig flera gånger är att det är så många kockar inblandade i skötseln av det avgränsade uppdraget. Var finns den person som ansvarar för underhållet? Sitter han/hon bara vid sitt skrivbord och upphandlar/beställer? Vem kontrollerar att beställd tjänst blir vad som är beställt? Var finns möjlighet till yrkesstolthet i gjord insats? Det verkar bara vara att ”rusa över” och fort till nästa. 

Själv tror jag på en återgång till en organisation med brett kompetenta arbetare med ansvar för ett begränsat geografiskt område. Personer som kommer att känna ansvar och glädje/yrkesstolthet i sitt jobb. I dag finns för många byråkrater på vägen mot faktisk insats – för många som ska tjäna pengar på insatsen.