Synen på överviktiga måste bli mer nyanserad

För att ytterligare skuldbelägga dessa människor påstås det att överviktiga bidrar till kostnader för sjukvården och samhället som stort, menar insändarskribenten.

Insändare 21 augusti 2023 05:00
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Svar på debattinlägget "Få effektiva alternativ för människor med sjuklig övervikt" (14/8):

Vare sig en person är överviktig eller inte är de lika mycket värda. Utåt är det kroppen som man ser. Men en person är mer än sin kroppsvikt eller sin BMI. Dessutom finns det diskussioner om BMI är lika förlitlig som man vill tro. Och vilka omständigheter som har bidragit till en människas övervikt är komplicerat att lista ut. Men det verkar anses att de överviktiga har aktivt valt en livsstil som leder till övervikt och till följdsjukdomar därav. Dessutom om man ytterligare skuldbelägger dessa människor så påstås det att de bidrar till kostnader för sjukvården och samhället som stort. Då är det lätt att bortse ifrån vad dessa människor faktiskt bidrar med. Därtill förnekar man att det finns "fatshaming" i dagens samhälle, där överviktiga skuldbeläggs.

 

Samtidigt är det allmänt känt att många brottas med sin övervikt och provar många olika dieter (livsstilsförändringar). Men de som inte har brottats med övervikt verkar ha lättare att tro att det är enkelt att gå ner i vikt och det enda motståndet från individens sida är att hen är lat eller hen är motsträvig, av någon anledning. Orsakssamband är mer nyanserad än så. Förutom att det finns sjukdomar som leder till problem med övervikt finns det också mediciner som har biverkningar som leder till övervikt. Och sedan finns det människor som brottas med "emotionellt ätande" eller tröstätande. Att äta för mycket mat eller att småäta onyttig mat är ett inte helt ovanligt problem. Anledningar till tröstätande är individuellt, men det kan vara en symtom av stress och eller psykisk ohälsa. Och när människor åldras förvandlas mer av energi i matintaget till fett än när de var yngre. Kvinnor som har passerat klimakteriet brukar få mer problem med övervikt. Att äta god mat vid sociala sammanhang är allmänt accepterat. Och i dagens samhälle har vi en osund kroppsideal som framhäver yttre skönhet framför inre skönhet.

Ur ett samhällsperspektiv (det vill säga folkhälsans) borde man skilja mellan människors hälsa och måendet. Och mående ur regionens perspektiv är att främja hälsa och förebygga ohälsa. Denna patientgrupp av människor som lider av övervikt är viktig att lyssna på och försöka förstå. Och jag vill betona att varje människa är mer än bara sin föränderliga kroppsform. Så personligen efterfrågar jag en mer humanitär inställning mot alla medmänniskor, även när det gäller ett mer effektivt bemötande från sjukvården. Man borde inte bortse från samspelet mellan måendet och hälsa. 


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa