Få effektiva alternativ för sjuklig övervikt

Att minska övervikt och fetma i Östergötland är viktigt både för individen men även för samhället i form av de kostnader som kommer med följdsjukdomar och vård för de med övervikt, skriver debattörerna.

Debatt 14 augusti 2023 05:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Allt fler blir överviktiga i Östergötlands län. I dag har drygt 16 procent av boende i länet ett BMI över 30, vilket är gränsen för sjuklig övervikt/obesitas och över var tredje östgöte ligger på gränsen (25–29,9 i BMI). Lägg därtill att det gjordes 346 fetmaoperationer i länet under förra året och att det finns över 16 500 personer med diabetes typ 2 i Östergötland. En klar majoritet av patienter som drabbats av typ 2 diabetes har övervikt eller obesitas. Att minska övervikt och fetma i Östergötland är viktigt både för individen men även för samhället i form av de kostnader som kommer med följdsjukdomar och vård för de med övervikt. 

Ju fler som går ner och behåller en hälsosam vikt desto mer kapacitet och medel blir kvar i den offentliga vården. En viktminskning med 10 procent innebär 80 procents minskad risk för att drabbas av diabetes typ 2. Det minskar även risken för följdsjukdomar och därmed sparas resurser som annars går till de som insjuknar i diabetes, hjärt-kärlsjukdomar, cancer, lungsjukdomar och många andra sjukdomar som beror på övervikt.

 

Därför är det olyckligt att ställa olika patienter med olika sjukdomar mot varandra. Just nu debatteras det mycket kring bristen på bland annat substansen semaglutid, vilket finns i den omtalade medicinen ozempic som används av diabetiker. Det som är nytt är att semaglutid är godkänt för att behandla övervikt och fetma av Europeiska och svenska Läkemedelsverket och rekommenderas i alla nya internationella riktlinjer som ett av flera preparat för behandling för fetma.

Vi som jobbar med att behandla överviktiga patienter är förvånade över den hårda ton som förs i debatten i dag. Att det råder läkemedelsbrist är ingen nyhet, över 600 preparat är restnoterade hos apotek i dag och det drabbar många olika patientgrupper, diabetiker och överviktiga är några av dem. För diabetiker finns det flera olika alternativ, men för patienter med obesitas finns det väldigt få effektiva alternativ för att få en effektiv viktminskning för att kunna förebygga, bota eller lindra alla de sjukdomar som sjukdomen obesitas medför. 

Varje överviktigt kilo som försvinner i Östergötland gynnar vården och dess kostnader i regionen – låt oss tillsammans se den nyttan för både samhället och individen.


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa