Obegripligt att statsbidrag skickas tillbaka

Det är mycket svårbegripligt för oss skattebetalare att kommuner och regioner inte utnyttjar tilldelade pengar från staten. Att politikerföraktet är högt och ökar är inte så konstigt när man får ta del av uppgifterna i Corren.

Insändare 16 januari 2023 05:00
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Svar på nyhetsartikeln "Pengar till lyft för äldreomsorgen skickades tillbaka" (2/1):

Mjölby kommun fick år 2021 straxt under tio miljoner och i år fem miljoner. Av bidraget för år 2021 sände man tillbaka 83 procent. Hur stort bidrag Motala kommun har erhållit framgår inte av artikeln i tidningen, men måste förmodligen ligga på samma eller högre nivå. I Motala kommun har man återsänt inte mindre är 98 procent av bidragen.

Avsikten med bidragen från statens sida är att underlätta rekryteringen av personal, och samtidigt vidareutbilda den personal man redan har. Det är ju ett gyllene tillfälle att komma tillrätta med underbemanningen som har eftersatts i så många år.

 

Orsaken till att man återsänder bidragen vill man hävda är planeringssvårigheter. Vad då? Är det svårare att planera verksamheter inom kommuner och regioner i förhållande till stora företag inom industrin och övriga verksamheter samhället? Vad jag kan förstå och utläsa av tidningsartikeln, måste man börja med att utbilda ansvarig personal i planering och styrning inom respektive verksamhetsområde. Att man från ansvarigt håll inom kommuner och regioner anställer ledningspersonal som inte har kompetensen att planera och styra verksamheten är för mig obegripligt.

I min dagliga gärning har jag i över tjugo år arbetat inom den civila flygverksamheten som luftfartsinspektör och kommit i kontakt med stora och små flygbolag och verkstäder runt om i världen. Att stora flygbolag som British Airways med flera hundra flygplan, eller SAS med sina 150 flygplan kan klara planeringen av flygverksamheten, underhållet av flygplanen, besättningsbehovet dygnet runt på olika distinktioner och personalens ständiga vidareutbildning är beundransvärt. Men kommunerna klarar inte att planera verksamheten i en liten avdelning inom åldringsvården. Ansvariga bör nog ta sig en funderare på var problemet ligger.

 

I någon av de senaste dagarnas nyhetsutsändningar i radio framkom att man inom regionerna inte klarar av att betala fakturorna i tid. Om jag hörde rätt så rörde det sig om stora extra kostnader kanske uppåt en miljon i månaden i vissa regioner. Detta är också beklämmande hur man kan handskas med skattebetalarnas pengar. Var finns revisorerna?

Vad beror detta slappa beteendet på? Saknas kunskap? Är det en allmän likgiltighet som präglar samhället i dag? Har vi kvoterat in fel eller okunnig personal i våra förvaltningar?


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa