Störande aktioner är mer effektivt för budskapet

Många har åsikter om vad aktivister borde göra, men få agerar själva. Kanske hade lagliga metoder räckt till om hundratusentals personer i Sverige använt sig av dem, menar insändarskribenterna.

Skribenten anser att aktivisternas argumentation är överdriven och att deras aktioner inte är proportionerliga. Men kanske är det i själva verket politikernas agerande som inte är proportionerligt till den kris vi befinner oss i, menar insändarskribenterna.

Skribenten anser att aktivisternas argumentation är överdriven och att deras aktioner inte är proportionerliga. Men kanske är det i själva verket politikernas agerande som inte är proportionerligt till den kris vi befinner oss i, menar insändarskribenterna.

Foto: Anders Wiklund/TT

Insändare2023-09-05 05:00
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Svar på "Väx upp och använd demokratins redskap" (19/8):

Signaturen “Demokratin fungerar” tycker att aktivister ska växa upp och ägna sig åt att skriva insändare, gå i lagliga demonstrationer och kontakta politiker. Till att börja med har miljörörelsen ägnat sig åt just det här i 60 år, men trots detta står vi mitt uppe i en klimatkris och inget mindre än jordens sjätte massutdöende. Går det att hävda att demokratin fungerar när denna regering, såväl som den förra, inte är i närheten av att leva upp till varken Parisavtalet eller de svenska miljömålen? Nuvarande regering är den första på två decennier som ökar utsläppen, samtidigt som klimatkrisens effekter blir alltmer påtagliga. Torka, hetta, stormar och översvämningar orsakar död och förödelse redan nu och forskarna skriker att det här bara är början. 

Skribenten anser att aktivisternas argumentation är överdriven och att deras aktioner inte är proportionerliga. Men kanske är det i själva verket politikernas agerande som inte är proportionerligt till den kris vi befinner oss i? 

FN:s generalsekreterare Antonio Guterres beskrev den senaste rapporten från FN:s klimatpanel som "mänsklighetens överlevnadsguide". Ett tusental forskare deltog förra året i icke-våldsaktioner i samband med att del tre av rapporten släpptes. Tillsammans med kollegor uppmanar även Oscar Berglund, forskare på civil olydnad, att klimatforskare världen över bör uttrycka sin åsikt just på det här sättet. Forskningen visar nämligen att det är mer effektivt att få ut sitt budskap med störande aktioner än med icke-störande. Menar skribenten att forskarna ljuger och överdriver?

En viktig aspekt är tiden vi har att förhålla oss till. Vi har bara några få år på oss att förändra samhället radikalt och inga politiker gör det som krävs. I det här läget räcker det inte att rösta eller demonstrera lagligt. Vi måste använda alla redskap i den demokratiska verktygslådan och fredlig civil olydnad är ett av dessa. FN:s särskilda rapportör för demonstrations- och mötesfrihet uttrycker att: “Ur ljuset av det stora allmänintresse som frågan om klimaträttvisa har är det av synnerlig vikt att stater möjliggör civil olydnad”.

Många har åsikter om vad aktivister borde göra, men få agerar själva. Kanske hade lagliga metoder räckt till om hundratusentals personer i Sverige använt sig av dem, men nu är tiden knapp och de flesta som bryr sig är samtidigt passiva. Om du vill slippa klimataktivister är det bästa du kan göra att växa upp, börja ta ansvar för vår gemensamma värld och engagera dig i klimatkrisen!