Väx upp och använd demokratins redskap

I dag anser helt vanliga svenskar som lever i en av världens bäst fungerande demokratier att civil olydnad kan motiveras för att rädda våtmarker och rädda klimatet, menar insändarskribenten.

Insändare 19 augusti 2023 05:00
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Svar på nyhetsartikeln "Linköpingsbon Malin riskerar fängelse – efter klimataktionen" (17/8):

När Rosa Parks vägrade lämna sin plats på bussen till en vit man kan man förstå att civil olydnad var nödvändig för att åstadkomma en förändring och få slut på apartheiden. Svarta hade inte samma rättigheter som vita i USA på den tiden.

I dag anser helt vanliga svenskar som lever i en av världens bäst fungerande demokratier att civil olydnad kan motiveras för att rädda våtmarker, rädda klimatet etcetera. Fast man har alla möjligheter att använda samma redskap som alla andra som vill åstadkomma en förändring. Man kan skriva insändare, debattartiklar, gå i lagliga demonstrationer, kontakta våra folkvalda politiker ...

I en demokrati gäller också att alla inte kan få sin vilja igenom. Man får acceptera att majoriteten inte vill samma sak eller gör andra prioriteringar. Man får vässa sina argument, försöka ännu mer. Men när man inte längre accepterar demokratins spelregler övergår det i anarki.

Att limma fast sig på E4:an och låta sig bäras bort av polisen gynnar inte deras sak, tvärtom är det kontraproduktivt. Alarmister och anarkister kanske uppfattas som rationella i de egna leden, men för den breda massan blir det snarare tvärtom. Man tar dem inte på allvar, deras argumentation är överdriven, deras aktioner är inte proportionerliga och detta gynnar inte deras sak utan orsakar mest irritation.

Man uppfattar de här personerna som bortskämda och omogna som tjurigt tillgriper civil olydnad bara för att man inte får sin vilja igenom fullt ut. Man accepterar kort sagt inte demokratin. Det är även en skymf mot verkliga frihetskämpar som Rosa Parks som inte hade samma rättigheter som alla andra i sitt land. Men det har ju faktiskt Greta och alla andra som vill rädda klimatet.

Det är dags att ni växer upp nu! Använd demokratins redskap i stället så ni tas på allvar och har större möjligheter att åstadkomma en förändring!


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa