Språket som socialt smörjmedel

Insändare2022-06-02 07:00
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Svar på ”Typiskt svenskt att inte var rakt på sak” (31/5:

Den insändaren var inte så nödvändig! 

Språket, inte minst det talade, är fullt av eufemismer, vilka har förmågan att bland annat skapa trevligare debatter och ett bättre samtalsklimat. Varför kräva att motparten ska krypa till korset och kräla i stoftet?

Det som inom språkvetenskapen kallas hedging är ett socialt smörjmedel som underlättar fortsatt utbyte av tankar och möjliggör fortsatt dialog och diskussion. Att använda sig av hedging och eufemismer visar ofta på social kompetens och bidrar till en bättre stämning. Tror jag!

 
 
 
 
 
 
Läs mer om