Rätt att vistas i landet i tre månader

Att tälta på olämpliga platser är väl ett brott som måste ses som ringa, menar insändarskribenten.

Att tälta på olämpliga platser är väl ett brott som måste ses som ringa, menar insändarskribenten.

Foto: Stian Lysberg Solum/TT

Insändare2023-05-26 05:00
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Svar på debattartikeln "Svårlösta problem kring illegal bosättning" (24/5):

Tre politiker från Sverigedemokraterna skriver i Corren om åtgärder mot vad de kallar "illegala bosättningar som uppstår på grund av hitrest tiggeri". Man ser samband mellan detta och kriminalitet, och understryker att "människor som inte har rätt att vistas i Sverige måste lämna landet". 

Är det en fjäder i hatten att ge sig på de fattigaste och mest utsatta, som inte ens har tak över huvudet?

Med det "hitresta tiggeriet" menas EU-migranterna. De har faktiskt rätt att vistas i annat EU-land i tre månader för att söka jobb. Finns det statistik på att de är mer kriminella än andra grupper? Det jag vet, är att de kommer från de svåraste förhållanden i hemlandet och försöker finna möjlighet till hjälp till sin försörjning i Sverige. Många har barn som kanske är hos släktingar i hemlandet medan föräldrarna försöker få ihop pengar att skicka hem. Det är viktigt att barn får gå i skola och att de har kläder och skor. Barnen är ju Europas framtid!

Jag känner till ett antal EU-migranter som hela tiden letar efter säsongsarbete där det finns, både i Sverige och i andra länder, tyvärr sällan särskilt bra betalt. Det är mycket skötsamma människor som kämpar för att deras barn ska ha mat på bordet och kunna gå i skolan.

Att tälta på olämpliga platser, det är väl ett brott som måste anses som ringa. Hjälp dem i stället att finna en plats där camping är tillåtet, eller hjälp dem att få plats i ett härberge. Och om de kunde få hjälp att hitta jobb!