Vi ska göra en översyn av Talldungen

Talldungen är ett varmgarage vilket under snöiga förhållanden ute medför större mängder smältvatten inne, skriver Sankt Kors och Dukaten.
Talldungen är ett varmgarage vilket under snöiga förhållanden ute medför större mängder smältvatten inne, skriver Sankt Kors och Dukaten.

Insändare 9 december 2023 05:00
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Svar på "Hur kan ett nytt P-hus i Linköping ha så stora brister?" (7/12):

Talldungen i Ebbepark är ett underjordiskt parkeringsgarage med kraftiga pelare för att kunna bära upp de överliggande kontorsbyggnaderna. Ett sådant garage blir därför både trängre och passagerna smalare än i en parkeringsanläggning byggt ovan jord, som till exempel i Väveriet som är en av flera alternativa parkeringsanläggningar i Ebbepark. För rörelsehindrade finns det flera bredare och anpassade parkeringsplatser för att underlätta tillgängligheten.

Talldungen är också ett varmgarage vilket under snöiga förhållanden ute medför större mängder smältvatten inne. Vi arbetar kontinuerligt med att hantera detta, men ibland kan kortvariga vattenansamlingar förekomma, likt det som beskrivs av insändarskribenten.

Vi tar till oss av den konstruktiva kritiken kring skyltningen och ska genomföra en översyn för att förbättra tydligheten och säkerställa att besökare lättare kan orientera sig på platsen.


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa