Sankt Kors om kritiken mot affären: "Trygghet i priset"

Vi har noggrant övervägt flera aspekter, inklusive två oberoende värderingar, bedömning av aktörer och det rådande marknadsläget, skriver Anna-Maria Jakobsson, vd Sankt Kors.
Vi har noggrant övervägt flera aspekter, inklusive två oberoende värderingar, bedömning av aktörer och det rådande marknadsläget, skriver Anna-Maria Jakobsson, vd Sankt Kors.

Försäljningen av Gjuteriet 2 genomfördes inte genom en öppen budgivning. Med trygghet i prisbilden kunde vi rikta vårt fulla fokus på visionen för områdets utveckling, skriver Anna-Maria Jakobsson, vd Sankt Kors.

Insändare 26 september 2023 11:00
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Svar på insändaren "Fastighetsägare ryter till om Skylten-affären: "Rejält underpris" (25/9):

Det är positivt att Magnus Lidén lyfter flera goda exempel på fastighetsägares engagemang, initiativ och intressen inom områden som idrott, kultur och konst. Alla behövs i den fortsatta tillväxten i Linköping, inte minst i det framtida område som utvecklas i samband med Ostlänkens etablering.

Att genomföra fastighetsaffärer på marknadsmässiga grunder är en självklarhet. Vi har noggrant övervägt flera aspekter, inklusive två oberoende värderingar, bedömning av aktörer och det rådande marknadsläget. Dessutom har vi grundat vårt beslut på en detaljerad analys av fastighetens totalekonomi.

Försäljningen av Gjuteriet 2 genomfördes denna gång inte genom en öppen budgivning. Med trygghet i prisbilden kunde vi rikta vårt fulla fokus på visionen för områdets utveckling och vårt uppdrag att stödja Linköpings tillväxt. Vi valde att gå vidare med en aktör som vi bedömer har mycket god förmåga att driva visionen vidare, och som även visat på en tydlig långsiktighet i sitt ägande.


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa