Samhället ska inte gynna "barnrikefamiljer"

Insändare2022-06-13 08:00
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Svar på ledaren "En fembarnsfamilj kan få upp till 40 000 kronor i månaden i bidrag" (7/6):

Bidragslinjen löser inte integrationen. En fembarnsfamilj kan få upp till 40 000 kronor i månaden i bidrag. Ytterligare skäl att ta bort flerbarnstillägg. Samhället ska inte gynna "barnrikefamiljer".

Man måste kunna ta ansvar för barnens uppfostran och det försvåras i familjer med många barn. Befolkningsökningen är dessutom på sikt ett hot mot vår existens. Vad som behövs är inte många barn, utan fler som sköter sig, jobbar och betalar skatt!