Rimmar dåligt att bygga på produktiv åkermark

Insändare2022-09-15 05:00
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Svar på nyhetsartikeln ”De protesterar mot byggen på åkermark” (10/9) och insändaren "Varför ska bönder behöver ge upp åkermark?" (13/9):

De senaste dagarnas artiklar om att bygga på bördig åkermark ligger så rätt i tiden. Det är nog dags för den trögrörliga administrationen att revidera sina strävanden att ta åkermark i anspråk av ren bekvämlighet och för att det är billigt. 

Att detta förfaringssätt är moget för papperskorgen har det senaste halvåret blivit tydligt för envar av oss mot bakgrund av kriget i Ukraina. Det var nog inte många av oss som insåg hur beroende vi är av de importvägar som utnyttjas för mat och jordbruksprodukter innan de stängdes av kriget i vårt närområde. 

Även MSB (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap) har observerat detta och rekommenderar att Sverige skall se över sin självförsörjningsgrad och eventuellt öka densamma. Mot bakgrund av detta rimmar det mycket dåligt att bygga på produktiv jordbruksmark.