Rätt tänkt att blanda elever på Folkungaskolan

Sedan friskolereformen och det fria skolvalet har skolsegregationen ökat. Aktiva skolval segregerar elever. Mer resursstarka föräldrar tenderar att göra mer aktiva val för sina barn. Musikklasserna är inget undantag, skriver föräldrar på Folkungaskolan.

Mer blandade grupper har potential att förändra den kultur som ökar risken för psykisk ohälsa och samtidigt ge bättre förutsättningar för fler elever att klara skolan med godkända betyg, menar insändarskribenten.

Mer blandade grupper har potential att förändra den kultur som ökar risken för psykisk ohälsa och samtidigt ge bättre förutsättningar för fler elever att klara skolan med godkända betyg, menar insändarskribenten.

Foto: Nathalie Wahlbeck

Insändare2023-04-13 05:00
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Svar på nyhetsartikeln "Beslut: Profilklasserna på Folkungaskolan läggs ner" (5/4):

Den här stora förändringen är jobbig för de som har stark anknytning till musikklasserna och det finns en risk att kvaliteten i musikundervisningen inte kan bibehållas. De senaste årens förändringar i elevantal och elevunderlag kräver ett förändrat och mer aktivt arbete för att få ihop de nya klasserna. Vi tycker trots riskerna att det är rätt tänkt att blanda elever, givet de utmaningar skolan och vår stad står inför.

Vi som skriver har och har haft barn i musikklass under många år, eftersom både vi och barnen tycker om att sjunga och spela. På Folkungaskolan får de en fin utbildning med många skickliga och engagerade lärare. De får nya vänner och en fantastisk möjlighet till musicerande som de förhoppningsvis kommer ha glädje av genom resten av livet. 

Sedan friskolereformen och det fria skolvalet har skolsegregationen ökat. Aktiva skolval segregerar elever. Mer resursstarka föräldrar tenderar att göra mer aktiva val för sina barn. Musikklasserna är inget undantag. 

Så länge vi känt till skolan har rektorn på föräldramöten lyft att eleverna har högre merit än genomsnittet men också att de lider av psykisk ohälsa i större utsträckning än på andra skolor. Ungdomarna kämpar med skolstress, prestationsångest och ätstörningar.

Folkungaskolan har nu ett bredare elevunderlag än tidigare och den som driver skola har ett tydligt ansvar att verka för ökad likvärdighet inom och mellan grupper. Mer blandade grupper har potential att förändra den kultur som ökar risken för psykisk ohälsa och samtidigt ge bättre förutsättningar för fler elever att klara skolan med godkända betyg. 

Det är också viktigt att behålla den höga kvaliteten på musikprofilen och alla konserter. En hög kvalitet på samtliga profilinriktningar behövs för att få ett så brett elevunderlag som möjligt. Vi vill uppmuntra skolledningen att arbeta tillsammans med föräldrarna i de här frågorna. Många föräldrar är etablerade inom Linköpings kulturliv och har mycket att bidra med här. 

Det behöver inte vara antingen eller. Tillsammans kan vi göra detta till både och! 

Att uttrycka vår åsikt och protestera är ett sätt att lära våra barn om demokrati. Det är också viktigt att vi föräldrar signalerar till våra barn att det här kommer att bli bra, att ingjuta hopp i stället för oro. De kommer få fortsätta sjunga tillsammans och de kommer få möjlighet att få ytterligare nya klasskamrater och vänner. De kommer också få möjligheten att bidra till att minska segregationen i samhället. Det är bra.