Rätt person på rätt plats gynnar oss alla

Det är de som utför arbetet dagligen som verkligen vet vad som krävs, menar insändarskribenten.

Det är de som utför arbetet dagligen som verkligen vet vad som krävs, menar insändarskribenten.

Foto: Dennis Petersson

Insändare2024-03-15 05:00
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Svar på "Sätt krav att politikerna har rätt utbildning" (11/3):

Jag håller fullständigt med insändarskribenten Anita om hennes viktiga och angelägna synpunkter angående krav på utbildning för politikerna som sitter i styrelser och nämnder för samhällsviktiga arbeten!

Självklart skall det krävas att nämnder och styrelser bemannas av personer med utbildning och som har med sin professionella kunskap från sina respektive arbetsområden. Det är de som utför arbetet dagligen som verkligen vet vad som krävs och vad som sker i verkligheten varje dag, året runt!

Det är dags att från högre ort sjösätta en ordning där verkliga insikter och kunskaper är basen för de personer, som framgent skall verka i beslutande nämnder och styrelser för vård, skola och omsorg. 

Rätt man/kvinna på rätt plats kommer att bidra med 100-procentig kunskap från sin horisont till gagn för oss alla. De vet bäst.