Sätt krav att politikerna har rätt utbildning

Vad vi behöver i styrelser och nämnder är folk med kompetens, som vet vad det handlar om, menar insändarskribenten.

I sjukhusnämnden borde det sitta läkare, sjuksköterskor och undersköterskor, menar insändarskribenten.

I sjukhusnämnden borde det sitta läkare, sjuksköterskor och undersköterskor, menar insändarskribenten.

Foto: Sofia Axelsson

Insändare2024-03-11 05:00
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Vad håller ni på med? Varslar 900? 

Alĺa som sitter som politiker i nämnder borde ha kopplingar och kunskaper i den nämnd de sitter i. Typ sjukhusnämnden, där borde det vara läkare, sjuksköterskor och undersköterskor, eftersom de vet vad vården handlar om och har kompetens för området. 

Skolnämnden, där borde det vara rektorer, lärare och skolpsykologer etcetera. 

Man ser hur nämnderna förstör det ena efter det andra området. Förstör sjukvården, förstör för barnen, skola, förskola. Nej, vad vi behöver i styrelser och nämnder är folk med kompetens, som vet vad det handlar om. 

Löner till sjukhuspersonal, skolans personal och andra samhällsviktiga jobb borde höjas. Sänk de skyhöga arvoden som politikerna får. De har ju bevisat att de inte gör skäl för de pengarna. Skär ner på antalet politiker också. 

Politiker, rensa upp i era led och se till att rätt man kommer på rätt plats. Det borde vara ett krav att man är utbildad på det området nämnden har hand om. Först då blir det ordning på sjukhus, skola och äldrevård. 

Avskeda inte utbildad personal, utan satsa på dem. Plocka bort alla mellanchefer som inte arbetar mer för att de fått ny titel, snarare tvärtom. 

Sist men inte minst, en skam att personal på sjukhuset får betala för parkering när de arbetar. Ni politiker står säkert gratis. Skäms!