Höj avgiften efter hur länge barnen är på förskolan

En markant ökning har skett de senaste två åren och det är inte ovanligt att en tvåårings vistelsetid är tio timmar per dag, fem dagar i veckan, skriver en förskollärare.

Var rädda om medarbetare och barn. Förskolans pedagoger har endast nästippen över vattenytan. Hjälp dem upp innan det är för sent, menar insändarskribenten.

Var rädda om medarbetare och barn. Förskolans pedagoger har endast nästippen över vattenytan. Hjälp dem upp innan det är för sent, menar insändarskribenten.

Foto: NTB

Insändare2024-03-01 05:00
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Svar på "Avdelningschef förskolan: Förändringar fungerar inte perfekt direkt" (14/2):

Förskolechefen Helén Petersson uppmanar pedagogerna på Linköpings kommuns förskolor att våga förändra. Om det är några arbetstagare som är modiga, flexibla och lösningsinriktade så är det pedagogerna på Linköpings förskolor. 

En förändring är dock inte alltid lika med en förbättring. Statistik visar resultat på olika sätt beroende på vilket svar som önskas. Antalet barn kommer kanske att minska framöver, men var finns statistiken på antalet timmar barnen vistas på förskolan? En markant ökning har skett de senaste två åren och det är inte ovanligt att en tvåårings vistelsetid är tio timmar per dag, fem dagar i veckan.

Den så kallade samplaneringen baseras, om jag har förstått rätt, på ett par förskoleområdens testperiod i ett par år. Helene Petersson hävdar att arbetssättet stöds av forskning. Vem har forskat på ett så smalt område och var finns den forskningsrapporten att läsa?

Däremot finns det en uppsjö av forskning runt stress och återhämtning. Jag uppmanar er som styr den här kommunen att titta bredare innan ni tar beslut som äventyrar en hel yrkeskår. Nu är det er tur att våga förändra och förbättra. 

Våga höja barnomsorgsavgiften efter inkomst och barnens vistelsetid på förskolan. Våga satsa på förskolan som ingen annan kommun vågar, bli en förebild för andra kommuner. Locka hit nyutexaminerade förskollärare och barnskötare. Bli en kommun som det talas gott om i alla led. Våga leva efter Skolverkets rekommendationer. 

Var rädda om medarbetare och barn. Förskolans pedagoger har endast nästippen över vattenytan. Hjälp dem upp innan det är för sent.