"Förändringar fungerar inte perfekt direkt"

Antalet barn i förskoleålder minskar, det gör att vi måste anpassa vår organisation och hur vi bemannar våra förskolor, skriver Helén Petersson, avdelningschef förskola.

Det handlar inte om att spara pengar utan att prioritera pengar till att behålla tillsvidareanställda medarbetare, skriver avdelningschef för förskolan.

Det handlar inte om att spara pengar utan att prioritera pengar till att behålla tillsvidareanställda medarbetare, skriver avdelningschef för förskolan.

Foto: Pontus Lundahl/TT

Insändare2024-02-14 05:00
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Svar på "Nu får det vara nog – barnomsorgen har nått botten" (12/2):

Förändringen som nu genomförs innebär att vi i större utsträckning ska samplanera och hjälpas åt inom våra förskoleområden. Det gör vi för att kunna behålla personal med utbildning och kompetens för uppdraget, i stället för att ha tillfälliga anställningar i form av timvikarier. Det innebär att vi ökar andelen tillsvidareanställda och på så sätt får fler trygga anställningsformer i stället för att använda timanställda, vikarier. 

Det handlar inte om att spara pengar utan att prioritera pengar till att behålla tillsvidareanställda medarbetare. Att fortsätta bemanna på det sätt vi har gjort har inte lett till lägre sjukskrivningar eller en arbetsmiljö som är tillräckligt bra. Därför måste vi göra något nytt för att få till en förändring.

Jag har full förståelse för att när en förändring presenteras eller införs så kommer det inte fungera perfekt direkt. Därför är det viktigt med en god dialog för att få det att fungera så bra som möjligt på varje arbetsplats utifrån de förutsättningar som finns.

Det är viktigt för oss att ta del av erfarenheter, frågor och synpunkter från dig som medarbetare. Hör gärna av dig till mig eller din närmaste chef så vi kan fortsätta dialogen.