Ostlänken borde också ha lagts ned

Vi har redan två järnvägar mellan Linköping och Stockholm och behöver inte en tredje, menar insändarskribenten.

Vi har redan två järnvägar mellan Linköping och Stockholm och behöver inte en tredje, menar insändarskribenten.

Foto: Joakim Blomqvist

Insändare2024-05-08 07:00
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Svar på nyhetsartikeln "Rapporten: Banorna i länet har inte bidragit till utveckling" (4/5):

Trafikverket redogör i ÖC om upprustningen som krävs för att Tjustbanan skall kunna fungera bättre. Det verkar inte vara oöverkomliga problem, även om kostnaderna är stora. Banorna är en del i ett större sammanhang och mycket viktiga. Men det krävs både av staten och bygderna runt omkring att banan är välskött. 

Här finns redan en järnväg, som behöver en rejäl upprustning. 

Ostlänken däremot behövs inte. Vi har redan två järnvägar mellan Linköping och Stockholm och behöver inte en tredje. 

När Trafikverket för några år sedan meddelade att det inte skulle bli någon fortsättning söderut från Linköping borde också Ostlänken lagts ner.  

Undrar varför Trafikverket fortfarande lägger ner mycket arbete med enorma tågtunnlar under Norrköping och genom bergen norrut, på ett i stort sett nedlagt projekt?