Öppna upp kommunens mark för solceller

Förstår inte varför Tekniska verken måste hålla på att bråka om och försena denna nätanslutning för nya initiativtagare till solceller, menar insändarskribenten.

Tekniska verken får mycket el på samma ställe, solcellsägaren får göra de vanliga avdragen och dessutom får han en betydligt billigare elkostnad, menar insändarskribenten.

Tekniska verken får mycket el på samma ställe, solcellsägaren får göra de vanliga avdragen och dessutom får han en betydligt billigare elkostnad, menar insändarskribenten.

Foto: Tekniska verken

Insändare2023-10-12 05:00
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Svar på nyhetsartikeln "Deras solpaneler stoppades – nätet är för hårt belastat" (3/10):

Tekniska verken alternativ Linköpings kommun har väl så gott om mark och plats i omedelbar närhet till bärkraftiga ledningar, att man kan upplåta gratis mark till den som vill sätta upp solceller och som inte själv har möjlighet till detta på grund av tekniska komplikationer.

Om så vore fallet kunde ju varje kommuninnevånare få möjlighet att investera i solceller, även enskilda hyresgäster. 

Tekniska verken gör markanvisningen, solcellsinvesteraren betalar materialet, uppsättningen och försäkringar. Därefter kopplar Tekniska verken in anläggningen på sitt nät och betalar solcellsägaren den årliga energiavkastningen minus en låg administrativ avgift.

Tekniska verken får mycket el på samma ställe, solcellsägaren får göra de vanliga avdragen och dessutom får han en betydligt billigare elkostnad. Alltså en total win-win-situation för de båda.

Är sedan Tekniska verken så smarta att de dessutom bygger en större lagringsanläggning för el i form av sand och betong och där underhåller den hetlagrade materialmassan, som senare kan omvandla vatten till hetånga och gasturbindrift med tillhörande generatorer – är ju hela energicykeln sluten och allt blir ”helgrönt”.