Nej till Distorp – rädda åkermarken

Måste 250 hektar bördig åkermark skövlas för att Linköping skall kunna utvecklas? Kan inte kommunen ompröva, skriver Naturskyddsföreningen i Linköping.

Det finns andra lösningar. Vi kan inte längre hantera värdefull jordbruksmark som om den inte är livsviktig eller som om den finns i överflöd, menar insändarskribenterna.

Det finns andra lösningar. Vi kan inte längre hantera värdefull jordbruksmark som om den inte är livsviktig eller som om den finns i överflöd, menar insändarskribenterna.

Foto: Corren

Insändare2024-04-12 05:00
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Svar på debattartikeln "(S+M): Därför behövs även verksamhetsmark i Linköping" (3/4):

Linköpingsförslaget från Naturskyddsföreningens klimatgrupp, att Linköpings kommun skall ompröva beslutet att bygga logistikcenter och industrier på 250 hektar åkermark i området Distorp i närheten av Roxen, fick 512 röster. Med råge nådde vi det som krävs för fortsatt politisk hantering.

Visst har projekteringen hittills kostat en del, men vad kommer det inte att kosta för framtidens generationer om nuvarande generation skövlar våra resurser. Bara 7 procent av Sveriges yta består av jordbruksmark och som det ser ut i omvärlden kommer vi att behöva den. 

Vi behöver säkerställa vår livsmedelsproduktion. I det klimatanpassningsprogram som Linköping nu reviderar lyfts detta fram som ett mål. En ökad självförsörjningsgrad är dessutom ett nationellt mål i en orolig omvärld där en av världens största veteproducenter Ukraina krigar för sin överlevnad.

Vi vet att med klimatförändringarna kommer mycket jordbruksmark i södra Europa inte att kunna brukas som nu. Redan nu är den förändringen tydlig och vi bör inte som bidrag till utvecklingen skövla vår åkermark som om den fanns i överflöd. En otidsenlig översiktsplan som grundar sig på ett beslut från 2010 kan inte få styra. Tiderna har förändrats!

Måste 250 hektar bördig åkermark skövlas för att Linköping skall kunna utvecklas? Kan inte kommunen ompröva? 

I ÖC skriver två ledande politiker från styret M+S att det inte går. Att tillväxten hotas! Vad är det för beräkningar och analyser som ligger bakom att Linköpings utveckling kräver ett framtida logistikcenter på 250 hektar åkermark? Vilka logistikföretag är det som kommunen räknar med skall etablera sig på Distorp? 

Företag som måste flytta när Ostlänken byggs behöver förstås ny plats. Men när Ostlänken och Ullevileden byggs kommer det finnas mark mellan nya och gamla infrastrukturstråk. Stråk av mark som inte fungerar till jordbruk utan passar som verksamhetsområden. I Tornby och Torvinge finns outnyttjad mark. I Vikingstad läggs en fabrik ned. Det går också generellt att bygga tätare och mer på höjden! Vid nyetableringar kan kommunen ställa krav på att marken används effektivt.

Det finns andra lösningar. Vi kan inte längre hantera värdefull jordbruksmark som om den inte är livsviktig eller som om den finns i överflöd. Det enda rimliga är därför att våga ompröva och prioritera lösningar som bevarar värdefull åkermark för framtida generationer.
Säg nej till Distorp! Tag 512 röster på allvar! Det är uppmaningen vi riktar till Linköpings politiker.