När sunt förnuft inte räcker till

Det tycks som att vi kan bete oss hur vi vill, menar insändarskribenten.

Det tycks som att vi kan bete oss hur vi vill, menar insändarskribenten.

Foto: Johan Nilsson/TT

Insändare2023-04-08 05:00
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Svar på "Fotbollsdomare: När tappade vi respekten för andra människor?" (5/4):

I sin insändare frågar sig signaturen ”Domare i Östergötland” vad som hände med respekten. Fotbollsdomare blir utsatta för spott och spe och insändaren påpekar att en domare är en servicefunktion som möjliggör en match. Hen tycker att man ska vara rädd om en person som viger sin fritid åt att möjliggöra aktiviteten. Ja, det tycker jag med.

Jag tillägger gärna frågan om respekt över huvud taget. Det tycks mig att vi lite till mans saknar respekt för till exempel lärare, utryckningsfordon, religiösa symboler, statsmakten, hm … i flera fall lagen, etcetera. I demokratins namn får vi bete oss hur vi vill, tycks det. 

I svensk lag finns till exempel inget uttryckligt förbud mot att bränna något lands flagga. 1971 avskaffades brotten "skymfande av rikssymbol" och "skymfande av utländsk rikssymbol" (Brottsbalken 16 kap. § 7). Det fanns även ett brott för "skymfande av främmande makts rikssymbol". 1971 avkriminaliserades dessa brott. Den som, dessförinnan, offentligen skymfade Sveriges flagga, vapen eller annat höghetstecken kunde dömas till böter eller fängelse i högst sex månader. På 1970-talet ansåg man att stadgarna inte hade någon funktion att fylla längre! Alltså togs de bort! 

Förargelseväckande beteende och skadegörelse ansågs fylla det tomrum som lämnades.

Alltså: använd ”förargelseväckande beteende” för spelare och publik som inte uppskattar en domares uppgift eller ”skadegörelse” för den som bränner koranen. Låt oss återfå respekten för lärare, blåljuspersonal, domare, religiösa symboler, vår egen och andras flaggor …

När det inte räcker med sunt förnuft blir det till att stadga lagar!