Linköping ligger i täten för global utveckling

Tekniska verken investerar i Sveriges första anläggning för att utvinna koldioxid från biogasprocessen, skriver en professor i industriell miljöteknik vid LiU.
Tekniska verken investerar i Sveriges första anläggning för att utvinna koldioxid från biogasprocessen, skriver en professor i industriell miljöteknik vid LiU.

Det finns inga egentliga intressekonflikter för att utveckla biogasproduktionen, inte minst med tanke på att bara fem procent av all gödsel i Sverige rötas till biogas, skriver en professor i industriell miljöteknik vid LiU.

Insändare 27 december 2022 05:00
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Svar på "Varför förs det ingen debatt om restbiogasen?" (20/12):

Peder Palmstierna frågar sig i Corren varför vi inte hör mera om biogas från avfall som en lösning på utmaningarna inom klimat, energi och transporter. Frågan är verkligen berättigad då biogaslösningarna är ett mycket kraftfullt verktyg för hållbarhet eftersom de bidrar med en hel bukett av nyttor. Dessutom väcks frågan i den stad i världen som ligger i täten av den globala utvecklingen av biogaslösningar.
Biogaslösningarna har tre huvudsakliga produkter och tjänster; (i) avfallsbehandling som gör besvärliga avfall som avloppsslam, slakteriavfall och gödsel oskadliga; (ii) förnybar energi i form av metan som kan ersätta fossil energi och (iii) förnybar växtnäring som ersätter mineralgödsel av fossilt ursprung. Dessa produkter ger i sin tur upphov till många önskade samhällseffekter som ökad försörjningstrygghet inom energi och mat, fler gröna jobb och stärkt lokal ekonomi. Det finns dessutom nya produkter under utveckling. Tekniska verken investerar i Sveriges första anläggning för att utvinna koldioxid från biogasprocessen.


Det finns inga egentliga intressekonflikter för att utveckla biogasproduktionen, inte minst med tanke på att bara fem procent av all gödsel i Sverige rötas till biogas. Nu är det mer på gång än någonsin och vi kommer att se en stor expansion av biogasproduktionen de närmaste åren. Men, åter till Palmstiernas fråga. Vi hör inte så mycket om biogas i den allmänna debatten därför att det inte finns så många riktigt stora, mäktiga aktörer med en kraftfull marknadsföring inom biogasområdet. Dessutom diskuteras oftast lösningar på ett problem i taget av experter från en sektor i taget. Därför förbises ofta biogaslösningar som samtidigt bidrar med hållbarhet inom avfall, transporter, industri och lantbruk. 

Vi kommer sannolikt höra mer om biogas de närmaste åren då många av Scanias och Volvos lastbilar i Sverige kommer drivas av biogas, industrier som Perstorp AB och SSAB behöver biogas för att göra sina försörjningskedjor fossilfria och både svenska och internationella företag bygger mer biogasproduktion i Sverige. 

I Linköping finns många företag inom området och Linköpings universitet är värdar för det nationella kompetenscentrumet Biogas Solutions Research Center som driver forskning och utveckling om biogas.


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa