Låt inte de svaga betala underskottet

Både Lotsen och Re-Aktiva är mycket viktiga för människor som har psykisk och fysisk ohälsa, menar insändarskribenten.

Både Lotsen och Re-Aktiva är mycket viktiga för människor som har psykisk och fysisk ohälsa, menar insändarskribenten.

Foto: Dennis Petersson

Insändare2024-03-27 05:00
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Svar på nyhetsartikeln "Därför läggs verksamheterna ned: Vi kan inte vara så generösa" (21/3):

Under förra året gjorde kommunen ett stort överskott på flera miljoner. Socialförvaltningen har däremot gjort underskott under flera år och har nu fått ett besparingskrav på 120 miljoner för 2024. 

En anledning till socialförvaltningens underskott är att kostnaden för arbetet med unga som har gängkriminella kopplingar har blivit större än man tidigare planerat. Dessutom fick man överta ett underskott från Leanlink vid en omorganisation vid nyår. 

För att klara sparkravet föreslår nu socialförvaltningen att man ska stänga två fina verksamheter som Lotsen och Re-Aktiva. Man låter på så sätt de sjuka och svaga i samhället betala socialförvaltningens underskott. Dessa båda verksamheter är mycket viktiga för människor som har psykisk och fysisk ohälsa och har varje månad cirka 150 besökare.

Arbetet med unga som har kopplingar till gängkriminalitet är viktigt och att både insatser och kostnader har ökat är inte förvånande. De flesta samhällsmedborgare är ju överens om att vi måste hjälpa och ta hand om våra unga. Gängkriminaliteten måste på alla sätt förhindras. Men kostnaderna för de ökade insatserna får dock inte tas genom att lägga ner andra viktiga verksamheter utan måste tas av kommunen som helhet. Detsamma gäller det underskott som socialförvaltningen fick överta från Leanlink.

Socialförvaltningen måste få kompensation för dessa ökade kostnader så att det inte påverkar de viktiga verksamheterna Lotsen och Re-Aktiva. Dessa verksamheter är livsviktiga för sina besökare och måste få vara kvar.