Lär av andra länders syn på äldre

Hur är våra politikers retorik och förmåga att ta åt sig av kritik egentligen?

Insändare2022-06-02 05:00
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Svar på "Krav från PRO: Riv upp upphandlingarna" (25/5):

Jag sitter och läser i Corren om den framtida äldreomsorgen, hemtjänst, hemsjukvård/rehab med mera och upphandlingen därav, samt kritiken från PRO som verkligen är befogad. 

Det handlar inte bara om äldreomsorgen där våra politiker inte lyssnar på kunderna själva, alltså de äldre, utan totalt kör över målgruppen. Nej, det är så alla vi invånare i kommunen känner oss när politikerna inte lyssnar på de berörda utan nonchalant kör på, när chansen att tjäna pengar går över människors trygghet och den oro många känner. 

Det svar på kritiken som äldrenämndens ordförande gav, och som många andra politiker också ger, är avskyvärt. Man undviker att svara, berör inte alls kritiken utan pratar runt ämnet som berörs. Det ska bli så bra. Man har inte ens tagit höjd för vilka problem som faktiskt kan uppstå. Allt ska ju bli så jättebra, ja, för vem?

Det vi kan lära av andra länder i detta fall är den syn samhället har på årsrika människor. Jag har mycket stor erfarenhet av att man där ser en äldre människa som en tillgång. I Sverige är sjuka människor, funktionshindrade och äldre ett problem där samhället genom lagstiftning och okunniga oansvariga politiker ges möjlighet att tjäna pengar på andras elände och olyckor. 

För att alla företag ska kunna överleva måste man tjäna pengar, självklarheter. Men då det gäller omsorgen om människor borde det finnas ett vinsttak i lagstiftningen, och klara tydliga krav på verksamheter samt ansvariga politiker, folkvalda som ger sig tid, lyssnar på kommunens invånare, de berörda, personal och kunderna själva. Hur vi vill ha det och vad vi behöver.