Lägg ner förslag om färre hållplatser

Elever och personal på Björkö friskola får, om förslaget går igenom i höst, 1,8 kilometer till närmaste busshållplats, konstaterar insändarskribenten.
Elever och personal på Björkö friskola får, om förslaget går igenom i höst, 1,8 kilometer till närmaste busshållplats, konstaterar insändarskribenten.

Lika lättvindigt som jag förutsätter att detta förslag tillkommit, lika lättvindigt bör det läggas ner och frigöra resurser till mer genomtänkta beslut, menar insändarskribenten.

Insändare 14 juni 2023 05:00
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Svar på "Sex busshållplatser ska inte längre trafikeras" (10/6):

Läser att fem hållplatser på linje 521 i Ljungsbro föreslås tas bort i syfte att "göra kollektivtrafiken mer attraktiv att pendla med", enligt Jan Owe-Larsson (M), ordförande i Region Östergötlands trafik- och samhällsplaneringsnämnd. De som nyttjar dessa fem hållplatser är tämligen oförmögna att hålla med herr ordförande om att attraktiviteten ökar. 

Elever och personal på Björkö friskola får, om förslaget går igenom i höst, 1,8 kilometer till närmaste busshållplats. Jan Owe-Larsson uttrycker i artikeln att "bara några få stiger på där" varför det bör finnas ett underlag till påståendet som nu eftersöks. 

Vidare menar herr ordförande att "det finns en säker gång- och cykelbana, vilket annars kan vara en risk" och då förutsätter jag att Jan Owe-Larsson och beslutsfattarna vandrat och cyklat denna sträcka under perioden november–mars? Då har de således erfarit hur traktorstigen som går mellan Björkö friskola till 4H-gården ser ut under denna tidsperiod? En ej underhållen stig om 700 meter där snö, lera, vatten och hästspillning samsas. Pittoreskt som tusan men gör sig inte särskilt bra för transport en vintrig dag i januari eller alla blöta höstdagar för den delen. Planerar nämnden att förändra underhållet på stigen och låta kommunen sköta underhållet för delsträckan mån tro? 

Om cykelstaden Linköping ska leverera utanför stadskärnan är det på tiden att GC-vägen från Heda ridklubb fram till Olstorp blir av. Kanske att Region Östergötland och kommunen skall lägga resurser på den frågan i stället? Enligt artikel i Corren 2017 med rubriken "I år kom jultomten tidigt" fanns beslut om att vägen skulle stå klar år 2020. 

Lika lättvindigt som jag förutsätter att detta förslag tillkommit, lika lättvindigt bör det läggas ner och frigöra resurser till mer genomtänkta beslut. 


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa