Flera åtgärder har vidtagits efter rapporten

All revision utgör ett stöd i att utveckla och förbättra verksamheten, skriver Kriminalvården.
All revision utgör ett stöd i att utveckla och förbättra verksamheten, skriver Kriminalvården.

Samma vecka fattade Kriminalvårdens generaldirektör beslut om åtgärder på flera områden, i syfte att stärka uppföljningen av beslut, skriver Hanna Jarl, avdelningschef, Kriminalvården.

Insändare 8 december 2023 05:00
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Svar på "Våra myndigheter måste acceptera att bli granskade" (2/12):

I en insändare i Corren reagerar skribenten på att Kriminalvårdens generaldirektör inte accepterat Riksrevisionens anmärkningar. Det är dock en missuppfattning. Det rör sig om internrevisionen, inte Riksrevisionen, och flera åtgärder har vidtagits efter revisionsrapporten.

Insändarskribenten hänvisar till ett inslag i Sveriges Radio 23 november. Inslaget handlade om Kriminalvårdens internrevision, det vill säga myndighetens egen revision. Internrevisionen är en fristående, oberoende enhet som arbetar med revisionsuppdrag på uppdrag av generaldirektören och som omfattar hela Kriminalvårdens verksamhet.

I den senaste internrevisionsrapporten fanns ett antal rekommendationer för ökad effektivitet i uppföljningen av myndighetens beslut. Samma vecka fattade Kriminalvårdens generaldirektör beslut om åtgärder på flera områden, i syfte att stärka uppföljningen av beslut. De av internrevisionens rekommendationer som inte föranlett åtgärdsbeslut från generaldirektören omhändertas på andra sätt inom myndigheten. 

Kriminalvårdens ledning beaktar alltid de förslag till förbättringar som ges, oavsett om dessa kommer från internrevisionen eller Riksrevisionen. All revision utgör ett stöd i att utveckla och förbättra verksamheten.


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa