Köp i första hand in närodlade livsmedel

Det är tacksamt med repliker för det ger möjlighet att reda ut missförstånd, vilket jag anser har skett i detta fall. Staffan Danielsson skriver att Region Östergötland misstror landets bönder, vilket är långt från sanningen, skriver Julie Tran (C).

För att öka andelen närodlade och svenska livsmedel skulle en prioriteringsordning vid upphandling underlätta för regionens inköpsenhet att upphandla mer närodlat och svenskt, skriver Julie Tran (C).

För att öka andelen närodlade och svenska livsmedel skulle en prioriteringsordning vid upphandling underlätta för regionens inköpsenhet att upphandla mer närodlat och svenskt, skriver Julie Tran (C).

Foto: Catrin Renlund

Insändare2024-02-23 05:00
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Svar på ”Varför misstror regionen länets bönder?” (19/2):

För det första har Centerpartiet under de år vi styrt i regionen tryckt på vikten av att upphandla närproducerade och säsongsvarierade livsmedel. I budgetar finns skrivningar om att andelen närproducerade, säsongsvarierade och ekologiska livsmedel ska öka, samtidigt som matsvinn ska minimeras. 

Det ska erkännas att det vi sett i praktiken är att andelen ekologiskt ökat mycket mer än andelen närodlat och svenskt, trots den regionala livsmedelsstrategins mål om minst 50 procent lokalproducerade livsmedel till 2025. Årsredovisningen för 2019 visade att kravet på hög andel ekologiskt livsmedel riskerade öka andelen importerat livsmedel. Det konstaterades även att fler regioner och kommuner i Sverige minskade sin totala andel ekologiska livsmedel.

För att öka andelen närodlade och svenska livsmedel (och för att minska andelen importerat) skulle en prioriteringsordning vid upphandling underlätta för regionens inköpsenhet att upphandla mer närodlat och svenskt. Viktigt att notera är att ekologisk mat är betydelsefull för den biologiska mångfalden och i händelse av kris eller krig, men det får inte ske genom importerad ekologisk mat. Därför föreslår Centerpartiet en prioriteringsordning som innebär att man i första hand ska köpa in livsmedel som är närodlat/östgötskt och ekologiskt. Skulle efterfrågad kvantitet inte räcka går man ner till nästa prioritering och kompletterar med livsmedel som enbart är närodlat/östgötskt.

I tredje hand upphandlar regionen mat som är svenskt och ekologiskt, och i fjärde hand mat som enbart är svenskt odlat. Skulle det inte vara möjligt (vissa varor odlas inte i Sverige), går man vidare till ekologisk mat som importeras. Skulle det varken finnas svenska eller ekologiska produkter som matchar efterfrågat livsmedel, behöver vi köpa in mat som är konventionellt odlat utomlands. Det är detta prioriteringsordningen säger och inte som Danielsson hävdar i sin artikel att östgötska och svenska bönder skulle prioriteras sist i vårt förslag.

Det är Centerpartiets övertygelse att lantbrukets konkurrenskraft kan stärkas på både kort och lång sikt om en större andel av regionens upphandlade måltider var producerade lokalt. Det bidrar även till att säkra livsmedelsförsörjningen vid beredskapshöjningar.