Varför misstror regionen länets bönder?

Varför ska äldre och skolbarn som hemma äter/ätit bra mat från Sveriges bönder övergå till dyrare ekomat när de går i skolan eller bor på äldreboenden, skriver Staffan Danielsson, agronom.

Man uppmanar sig själva och alla andra att handla ekomat i stället för den mat från det vanliga miljövänliga svenska jordbruket som de allra flesta östgötar väljer att köpa, menar insändarskribenten.

Man uppmanar sig själva och alla andra att handla ekomat i stället för den mat från det vanliga miljövänliga svenska jordbruket som de allra flesta östgötar väljer att köpa, menar insändarskribenten.

Foto: Johanna Sandgren/TT/Åke Alvin

Insändare2024-02-19 05:00
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Region Östergötland har stora ekonomiska underskott. Trots detta köper man in över hälften av sina livsmedel som ekologiska, från Sverige och utlandet. Detta fördyrar matinköpen med många miljoner. Matinköpen torde bli 40 procent dyrare och mer än om man i stället haft målet att köpa närodlade livsmedel från Sverige.

Samtidigt innebär Region Östergötlands väldigt höga ekomatsmål att man hugger kniven i ryggen på den väldiga majoritet av Östergötlands och Sveriges bönder (cirka 93 procent) som odlar världens bästa miljövänliga mat inom ramen för Sveriges stränga miljö- och djurskyddslagar. Den maten, och de bönderna, prioriteras lägst av regionen. Man uppmanar sig själva och alla andra att handla ekomat i stället för den mat från det vanliga miljövänliga svenska jordbruket som de allra flesta östgötar väljer att köpa.

Region Östergötlands märkliga inköpspolicy för mat är ett arv från tidigare majoriteter. Jag utgår ifrån att nuvarande majoritet kommer att ändra inköpspolicy till att i första hand köpa mat producerad i Sverige. Om något ekomatsmål ska finnas borde det kanske ligga runt 10–15 procent, långt mer än vad produktionen utgör i Sverige.

Centerpartiet i regionen kräver nu att matinköpen ska vara närproducerade och ekologiska och att mat från de vanliga miljövänliga östgötska och svenska bönderna först ska köpas i sjätte och sista hand av regionen. Man står alltjämt uppenbart fortsatt bakom regionens mål att 50 procent av maten ska vara ekologisk, och det misstroende mot de över 90 procent av länets och landets bönder som det innebär. 

Även i Linköping, och säkert många andra kommuner, upphandlas en hög andel dyrare ekomat, i Linköping hela 30 procent.

Varför ska äldre och skolbarn som hemma äter/ätit bra mat från Sveriges bönder övergå till dyrare ekomat när de går i skolan eller bor på äldreboenden?