Kommunens svar om förorenad mark i Berg förvånar

Ett exempel är området som Bo Klok avser bebygga med 700 bostäder mellan Berg och Ljungsbro. Detta område är ju satt på fält som bedöms ha alunskiffer, menar insändarskribenterna.

Att förespegla att dessa är områden som finns avsatta är inte rätt om man inte avser att avkräva exempelvis Cloetta denna mark, menar insändarskribenterna.

Att förespegla att dessa är områden som finns avsatta är inte rätt om man inte avser att avkräva exempelvis Cloetta denna mark, menar insändarskribenterna.

Foto: Jeppe Gustafsson

Insändare2023-03-31 05:00
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Svar på "Varför satsar kommunen så hårt på känslig mark?" (22/3):

Vi tror att kommunen har en hemläxa att göra här.

Kommunen har lämnat svar på våra frågor angående bostadsbyggande på förorenad mark i Ljungsbro och Berg. Svaret lämnade oss med viss förvåning. Visst det kan vara svårt att hålla reda på alla områden och kartor men vi som har gjort vår research förväntade oss detsamma från kommunen. Ett exempel är området som Bo Klok avser bebygga med 700 bostäder mellan Berg och Ljungsbro. Detta område är ju satt på fält som bedöms ha alunskiffer. Sålunda skulle denna mark ha undersökts före planbesked enligt miljökontorets egna tydliga riktlinjer.

I hela Berg och Ljungsbro kan man förvänta denna skiffer även om kartan inte säger detsamma – något som visade sig vara fallet vid ett av det få kontrollerade områdena vid Berg 3:13. 

Vi har informerat samhällsbyggnadsnämnden om de brister som finns i den markundersökning som Structor genomfört på den tilltänkta byggherrens uppdrag.

Vi vill bara avsluta med att säga att kommunen saknar rådighet över marken vid såväl Vreta kluster som vid Cloetta och de delar som är vikta för framtida näringslivsmark. Att förespegla att dessa är områden som finns avsatta är inte rätt om man inte avser att avkräva exempelvis Cloetta denna mark. Något som Cloetta inte avser sälja och kommunen använder sig inte av expropriering vad vi vet. Mot denna bakgrund är det viktigt och naturligt att låta Berg 3:13 fortsätta vara ett område för lätt industri.