Kaos i utbetalning av gode män

Insändare 23 maj 2023 05:00
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Svar på "Vem vill engagera sig som god man i fortsättningen?" (26/4):

Kaoset fortsätter. 2022 lät man meddela att från och med 2023 så skulle grundbidraget till godemännen utbetalas månadsvis och resterande arvode när väl årsredovisningen för 2022 var granskad och godkänd. 

Snabbt inne i 2023 meddelar man att ekonomisystemet inte klarar denna hantering. I skrivande stund, maj 2023, kommer nytt besked där man meddelar att man i nuläget bara hunnit granska knappt hälften av inlämnade årsräkningar för 2022. Man skriver också att grundbidraget för året kommer att utbetalas samlat, med brasklapp eventuellt senare, när respektive årsräkning är granskad. Resterande bidrag kommer att utbetalas senare när årsräkningen 2023 är granskad 2024! 

Även om arvodet inte är den drivande faktorn att åta sig ett godman-uppdrag, så måste det väl ändå vara något trovärdigt hanterande av godemännen och inte att det blir vad det blir, som det tycks nu.


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa