Inte orimligt att busskort kostar

Visst hade det varit bra om någon annan hade betalat för oss alla? Tyvärr funkar det inte så, menar insändarskribenten.

Barnbidraget kan med fördel användas till att betala ett busskort på 220 kronor varje månad, menar insändarskribenten.

Barnbidraget kan med fördel användas till att betala ett busskort på 220 kronor varje månad, menar insändarskribenten.

Foto: Jasmine Hübinette

Insändare2024-03-12 05:00
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Svar på "Orimligt att inte busskortet fungerar på kvällar" (9/3):

Det är inte orimligt att ungdomar ska få betala för busskort utanför skoltider som insändarskribenten vill påskina. 

Låt oss börja med att skribenten tycker att det är orimligt att "ungdomar själva ska behöva betala för att träffa vänner, olika aktiviteter och göra olika ärenden på kvällar och helger". 

Ungdomar och deras vårdnadshavare får varje månad barnbidrag eller studiebidrag. Dessa pengar kan med fördel användas till att betala ett busskort på 220 kronor varje månad. Eller inte. Det är det som är det fina med barn- och studiebidraget, det är upp till mottagaren vad de ska användas till. Vissa vill kanske prioritera ett busskort, någon annan prioriterar något annat. Så ska vi vara ärliga så betalar redan någon annan (alltså skattebetalarna) för detta busskort.

Skribenten hävdar också att om alla ungdomar får fria resor så skulle till exempel köerna mellan Tallboda och stan minska. Jag antar att det är bilköerna som skribenten syftar på. 

Men för att en ungdom som inte har råd med ett busskort för 220 kronor ska orsaka bilköer så behöver den ju ha ett fordon, antagligen en EPA eller liknande. Hur ska ungdomen ha råd med den om 220 kronor i busskort är för mycket?

Visst hade det varit bra om någon annan hade betalat för oss alla? Tyvärr funkar det inte så, våra skattepengar är begränsade och det finns mycket som är mer prioriterat än att ungdomar ska kunna göra "olika ärenden på kvällar och helger" gratis.