Inte ens Trafikverket kan entydigt svara vad som gäller

Korsningarna är alltså redan cykelpassager, men skulle kunna göras om till cykelöverfarter. Då är reglerna enkla och glasklara och bilisten har då väjningsplikt, skriver en fordonsförare.

När en bilist kör in i rondellen säger trafikregeln för cykelpassager att cyklisten har väjningsplikt, menar insändarskribenten.

När en bilist kör in i rondellen säger trafikregeln för cykelpassager att cyklisten har väjningsplikt, menar insändarskribenten.

Foto: Åke Alvin

Insändare2024-04-04 05:00
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Svar på "Gör en cykelpassage vid Ålerydsrondellen i stället" (2/4):

I korsningarna vid Ålerydsrondellen finns korsningar med övergångsställen och bredvid övergångsställena finns cykelpassager.
Vid cykelpassager gäller i grunden att cyklisten har väjningsplikt. Men när man svänger över ett annat fordons körfält har man väjningsplikt, vilket gör att när en bilist lämnar rondellen har bilisten väjningsplikt mot cyklister som korsar färdvägen. 

När en bilist kör in i rondellen säger trafikregeln för cykelpassager att cyklisten har väjningsplikt. Vägmarkeringen med vita trekanter sitter efter cykelpassagen och motsäger därför inte att cyklisten har väjningsplikt, men trafikmärket för väjningsplikt sitter före cykelpassagen och eftersom trafikmärke har högre prioritet än vägmarkering och trafikregel, så bör det betyda att bilisten har väjningsplikt mot korsande cyklister även där.

Jag skriver "bör betyda", eftersom inte ens Trafikverket entydigt kan svara på vad som egentligen gäller. Jag har ställt frågan till dem och fått ett svar som inte motsäger att bilisten har väjningsplikt, men med en lång text som leder till att båda har ansvar och för säkerhets skull bör agera som om den andra inte har väjningsplikt.

Korsningarna är alltså redan cykelpassager, men skulle kunna göras om till cykelöverfarter. Då är reglerna enkla och glasklara och bilisten har då väjningsplikt, vilket dock alla bilister inte känner till.