Gör en cykelpassage vid Ålerydsrondellen

Om det ska byggas om, gör en cykelpassage i stället, menar insändarskribenten.

Om det ska byggas om, gör en cykelpassage i stället, menar insändarskribenten.

Foto: Åke Alvin

Insändare2024-04-02 05:00
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Svar på nyhetsartikeln "Olycksdrabbad rondell ska göras säkrare" (23/3):

Läser att kommunen vill bygga om Ålerydsrondellen på grund av att det inträffar olyckor där. Om man läser de kommentarer som skrivs är det helt klart för mig att det stora problemet verkar vara att man tror sig veta vad det är för typ av korsning.

Efter att ha kontrollerat med kommunen så är det nu övergångsställe med de regler som gäller för det: 

Det är tillåtet att korsa vägen cyklandes, men fordon på vägen har endast väjningsplikt mot fotgängare på övergångsstället (självklart kan man som bilist inte bara köra på en cyklist som kör rakt ut).

Nu är det intressant, kommunen vill bygga fartgupp för bilisterna. Är det inte så att här är det cyklisterna som tyvärr inte kan reglerna.
Om det ska byggas om, gör en cykelpassage i stället. Då ska bilister lämna cyklister företräde och inga oklarheter uppstår.