Inget har varit anpassat för min verklighet

Insändare 25 augusti 2022 05:00
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Svar på "Vilka krav ställs på de arbetssökande?" (23/8):

En arbetsgivare frågade hur Arbetsförmedlingen fungerade. Eftersom jag själv har varit arbetssökande kan jag ge följande svar: Jag var tvungen att ange vilka arbeten jag sökt och hos vem. Därmed har det i vart fall funnits förutsättningar för Arbetsförmedlingen att kontakta dessa arbetsgivare och be att få en kopia på min ansökan. Beträffande offentliga arbetsgivare kunde Arbetsförmedlingen hänvisa till offentlighetsprincipen i Tryckfrihetsförordningen, beträffande privata arbetsgivare vet jag inte om det finns något lagstöd för att kräva att få del av ansökan. Diskrimineringslagen kan nog inte åberopas av tredje part. Däremot kan man ju alltid fråga. Möjligen kan arbetsgivare tveka av skäl som har att göra med GDPR. 

En annan fråga är vad Arbetsförmedlingen har gjort för att, vid behov komplettera en universitetsutbildning på cirka fem år, för att underlätta för den personen att åter bli anställningsbar? Jag menar att det man har erbjudit inte har varit anpassat för min verklighet.


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa