Vilka krav ställs på de arbetssökande?

Som arbetsgivare har jag aldrig kontaktats av Arbetsförmedlingen angående en sökande. Träffar de sökande någonsin en handläggare, frågar sig insändarskribenten.
Som arbetsgivare har jag aldrig kontaktats av Arbetsförmedlingen angående en sökande. Träffar de sökande någonsin en handläggare, frågar sig insändarskribenten.

Som arbetsgivare har jag sedan slutet av mars annonserat efter personer som vill ha ett arbete utan att lyckas.

Insändare 23 augusti 2022 06:00
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Jag har dock fått ett antal ansökningar som varit ofullständiga de flesta av dem. Nämnas bör att annonsering skett hos Arbetsförmedlingen (AF) och flera andra söksidor på nätet. En ansökan har till exempel bestått av enbart en mening ”Jag vill ha arbete”, referenser och CV samt personnummer saknas också. Då jag har svarat med att tacka för ansökan och begäran om kompletteringar till exempel att fylla i en enkät samt referenser har de flesta inte återkommit över huvud taget. Efter två månader och med samma mönster ringde jag Arbetsförmedlingen för arbetsgivare och fick tala med en handläggare. 

Min fråga var då vilket stöd Arbetsförmedlingen ger dessa arbetssökande. Handläggaren i fråga beklagade det klena resultatet och hänvisade mig till handläggarna för sökande! Men jag är ju arbetsgivare och har ett jobb att erbjuda, svarade jag. Det stöd jag som arbetsgivare kunde få var helt enkelt att byta e-postadress! 

Jag åkte därför in till Kungsgatan där Arbetsförmedlingen, Skatteverket, Migrationsverket och Pensionsmyndigheten har servicekontor med gemensamma lokaler. Tog en kölapp och möttes först av en dam vid ett bord som förmodligen skulle slussa mig vidare till rätt lucka. Jag tog upp mitt problem och undrade vilket stöd/vilken information de sökande kunde få från Arbetsförmedlingen vid ansökan om arbete. ”Då ska du prata med någon av våra specialister”, svarade damen. ”Här är vi bara generalister!” Insåg ganska snart att jag inte skulle komma längre varför jag tackade för mig och gick.

Min fundering är därför: Är kravet från Arbetsförmedlingen att de arbetssökande ska uppvisa ett antal jobb de har sökt för att kunna få fortsatt arbetslöshetsunderstöd? Räcker det bara med att tala om att man sökt ett arbete hos en arbetsgivare eller måste man påvisa att en ansökan har skickats in? Som arbetsgivare har jag aldrig kontaktats av Arbetsförmedlingen angående en sökande. Träffar de sökande någonsin en handläggare? Som arbetsgivare ger nuvarande ansökningsförfarande oss mycket merarbete. Fortsättningsvis kommer jag att vara tydligare i annonsen och inte att svara på ofullständiga ansökningar. 

Birgitta Fredriksson, Synvändan AB

Svar från Arbetsförmedlingen:

Jag beklagar att det är svårt för dig som arbetsgivare att rekrytera nya medarbetare. Kraven på inskrivna arbetssökande är att de ska stå till arbetsmarknadens förfogande och att de ska söka arbete aktivt. Detta ska också rapporteras varje månad till oss där den sökande ska ange vad denne gjort för aktiviteter för att komma närmare ett arbete eller studier. Sköter man inte detta, eller om vi misstänker att man inte söker arbete på ett seriöst sätt, skickar vi ett meddelande till berörd a-kassa. Om man inte lämnar in sin aktivitetsrapport i tid eller på annat sätt missköter sitt arbetssökande kan man få en varning eller bli utan ersättning.

Att en arbetssökande inte har fullgoda ansökningar kan, som jag ser det, antingen bero på bristande kunskaper, men naturligtvis också på ointresse. Jag väljer dock att tro att de flesta arbetssökande faktiskt vill ha ett arbete och lämna arbetslösheten. I samband med aktivitetsrapporteringen kan den arbetssökande också få visa underlag som styrker att man har sökt jobb på ett seriöst sätt. 

Arbetsförmedlingens uppdrag har förändrats mycket de senaste åren och en av de största förändringarna är att det är fristående leverantörer som ska rusta och matcha de arbetssökande på vårt uppdrag. Detta sker till exempel inom tjänsten rusta och matcha, som kan innehålla träning i hur man skriver CV och hur man söker ett arbete. 

Fler än tre av fyra inskrivna arbetslösa bedöms dock ha en svag konkurrensförmåga på arbetsmarknaden. Dessa personer behöver ofta stärka sin kompetens genom utbildning för att kunna söka ett arbete. 

För dig som är arbetsgivare kan jag tipsa om möjligheten att söka kandidater eller lämna intresseanmälan på Arbetsförmedlingens hemsida för att på så sätt bredda chanserna till att hitta personal. Om det fortfarande finns ett behov, kontakta gärna oss, så att vi kan se hur vi kan stötta med detta.

Gabriella Gylling, arbetsförmedlingschef Östergötland


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa