Hyrbolagen berikar sig på våra skattemedel

Se till att hela hyrsystemet inom regionerna tas bort så att den ordinarie personalen får arbetsro, menar insändarskribenten.
Se till att hela hyrsystemet inom regionerna tas bort så att den ordinarie personalen får arbetsro, menar insändarskribenten.

Vi har sett samma mönster år efter år. Målsättningen är att minska eller fasa ut. Men när vi närmar oss budgetperiodens slut så räcker inte budgeten till och man måste köpa mera hyrpersonal, menar insändarskribenten.

Insändare 19 juni 2023 05:00
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Svar på nyhetsartikeln "Priset för hyrpersonalen: 132 miljoner – på tre månader" (7/6):

Regionledningen med M i spetsen ska minska hyrkostnaderna till 2 procent till den 31 december 2025. ”Vi har blivit för beroende”, säger Marie Morell som på frågan om det är möjligt svarar; ”det finns ingen annan väg att gå”. 

Intressant att även hon inser att hyrsystemet inom regionerna bestämmer takten och är helt avgörande för om vi medborgare ska få den vård som samhället lovat för alla, oberoende av plånbok. Vi som har en normaltjock eller tunnare plånbok vill ha en fortsatt vård med den övergripande målsättningen ”bästa möjliga vård”, inte ”vinst” som huvudmål och drivkraft. 

M som driver ”arbetslinjen” brukar ju hävda att bidragsberoende är skamligt och jämställer nästan sjukförsäkring och arbetslöshetsförsäkring med det. Men vad är det här? Se till att hela hyrsystemet inom regionerna tas bort så att den ordinarie personalen får arbetsro.

Vi har sett samma mönster år efter år. Målsättningen är att minska eller fasa ut. Men när vi närmar oss budgetperiodens slut så räcker inte budgeten till och man måste köpa mera hyrpersonal och överskrida budgeten för att klara vården. Det har varit så i många år. Kostnaderna ökar – inte minskar.

Förut har M inte haft några synpunkter medan S med flera försökt ”fasa ut”. Ändå fortsätter dräneringen av sjukvårdskostnaderna medan hyrföretagen skrattar hela vägen till banken. 

Kan väl knappast vara lagstiftarens mening att en liten grupp privatpersoner/hyrbolag ska kunna berika sig på skattemedel. Dessutom dränera sjukvården på skattepengar i miljardklassen (cirka 8 miljarder 2022) årligen? Vem tar initiativet till en juridisk prövning om utpressning? 


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa