Hur vi tenderar att se på statistik

Hur ser skillnader i lönen ut, om man räknar bort det som beror på förändringar i utbildning, skriver insändarskribenten.

Statistik kan se mycket annorlunda ut beroende på kontext, menar insändarskribenten.

Statistik kan se mycket annorlunda ut beroende på kontext, menar insändarskribenten.

Foto: Pi Frisk / SvD / TT

Insändare2023-07-13 05:00
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Svar på insändaren "Region Östergötland fakturerar endast till mamman" (1/7): 

I en insändare som egentligen handlar om föräldraskapets rättigheter och skyldigheter så uttrycker pseudonymen Anonym att kvinnor har 23 % lägre lön än män. Det redovisas inte någon källa, men jag gissar att det är statistiken över inkomst i olika åldrar som avses. Jag vill därför diskutera synen på statistik.

I en kurs i statistik som jag har gått fick vi ut uppgifter om hur antalet präster och antalet prostituerade på någon ö i Indonesien hade utvecklats under olika år, och fick beräkna det statistiska sambandet (produktmomentkorrelationskoffecient) mellan dessa. Det visade sig vara mycket högt. Vilka slutsatser kan man dra av det blev frågan. Därefter fick vi ut en uppgift om hur befolkningen hade utvecklats på denna ö, och uppgiften att göra en partiell korrelation där vi räknade bort effekten av befolkningsutvecklingen. Då fanns det i princip inte någon korrelation kvar alls.

När det gäller lön ska denna ge tillbaka den investering som man har lagt på utbildning, inklusive ränta. Den som tjänar mycket pengar tidigt kan investera dessa i en egen bostad, aktier eller liknande, som sedan stiger i värde. Man ska få ersättning för inkomstbortfallet. Utgifter därutöver handlar om kurslitteratur, kopiering, restaurangmat, resor och annat liknande som man kostar på sig under sin utbildning. Självklart vill man få ersättning även för det. 

Några fakta om utbildning: 

*På 1970-talet genomförde SCB en så kallad levnadsnivåundersökning där man bland annat frågade om utbildning. Fler män än kvinnor hade en gymnasieutbildning. 

*Under 1980-talet som helhet, men inte varje enskilt år, tog fler män än kvinnor en universitetsexamen.

*På 1990-talet övergavs principen att nästan alla män skulle genomgå värnpliktsutbildning. Många hade utbildats till befäl, och fått ett betyg som fick användas civilt där det stod att man utbildats i ledarskap. 

*På 2010-talet kom kvinnor ifatt män avseende forskarutbildning. 

Hur ser skillnader i lönen ut, om man räknar bort det som beror på förändringar i utbildning?

 
 
 
 
 
 
Läs mer om